Poland

Inwestycje lepsze niż lokata bankowa 3 propozycje!

Zrwnowaona inwestycja w zdrowie

Nie chodzi, w tym punkcie, o inwestowanie w akcje powizane z koncernami farmaceutycznymi lub opiek medyczn. Cho z pewnoci i taki sposb ma racj bytu u bardziej zorientowanych rynkowo jednostek. Nie chodzi take o uczszczanie na spotkania, na ktrych oferuje si naiwnym klientom magiczne poduszki leczce krgosup, lub le wykonane fotele do masau, sprzedawane z dziesiciokrotnym przebiciem. Wszak trudno jest podobne praktyki nazwa inwestowaniem. Chyba, e mamy na myli wspieranie finansowe nieuczciwych wacicieli takich przedsibiorstw.

Chodzi o realn inwestycj wewasne zdrowie. Ludzie czstokro kompletnie o tym zapominaj. Gromadz rodki na kontach, dbaj o samochody, by korzystniej prezentowa si na miecie, nie mylc w tym wszystkim o sobie w podstawowym zakresie. A przecie regularne badania, profilaktyka i zdrowy tryb ycia to absolutna podstawa. W dzisiejszych czasach nie ma niczego wstydliwego, jeli dbamy o form, ruch na wieym powietrzu, zdrowsze i bardziej wiadome ywienie (ktre niestety, bywa nieco drosze). Nie bjmy si jednak realnie pomyle o tym aspekcie jako o wiadomej i mdrej inwestycji, ktra z pewnoci zaprocentuje. Leczmy si jeli co nam dolega. Nie bagatelizujmy nawet drobnych problemw. Przejmijmy kontrol nad swoim zdrowiem, a z pewnoci podzikujemy sobie za to na staro. To naprawd doskonaa inwestycja. W perspektywie ycia, lepsza ni trzymanie pienidzy na lokacie.

Zmiana mylenia wzgldem rynku Internet

Wszystko si zmienia, a dobre pomysy zostay ju dawno wykorzystane i wyeksploatowane. Dlatego te mylc o finansach, powinnimy skupi si bardziej nie na tym, co opacao si wczoraj, ale na tym, co bdzie opaca si jutro. Wielu wizjonerw, z pocztku byo wymiewanych. Mao kto, w latach szedziesitych XX wieku interesowa si akcjami raczkujcych firm komputerowych. Ale cuda zdarzaj si take dzi. Niejednokrotnie kupienie skromnego pakietu akcji malekiego przedsibiorstwa, zaowocowao ogromnym zyskiem ledwie kilka lat pniej. Powinnimy by zatem czujni i myle o finansach na dusz met.

Dlatego nie bjmy si inwestycji zwizanych z projektami online (startupy, aplikacje, marketing online). Obecne trendy wyranie wskazuj na przenoszenie budetw duych firm z offline do online. W praktyce oznacza to, e ogromny potencja tkwi w Internecie. Jeli wic jestemy wacicielami nieco zwietrzaego biznesu, ktry nie funkcjonuje w sieci, nie moemy obawia si postawienia wyranego akcentu w tym miejscu. I naley zaznaczy, e sam fakt funkcjonowania naszych danych i informacji o nas nie ma wikszego znaczenia. By naprawd byszcze i by zauwaalnymi, musimy dziaa wiadomie i aktywnie.

Dla osb, ktre nie prowadz wasnego biznesu, a chc jedynie nie traci rodkw na lokacie bankowej, proponuje si inwestycje w metale szlachetne. Cho krytycy tego rozwizania grzmi, e tylko szalecy kupuj zoto, ostatnie tendencje wzrostowe na rynku, wyranie pokazuj odmienny trend. Nikt te nie zachca do inwestowania caego swojego majtku. Ale z pewnoci jaka jego cz moe bardzo dobrze si czu pod postaci zota. Tyle e jest to inwestycja raczej dugofalowa i naley o tym pamita.

Ekologiczne ycie w energooszczdnym domu

Zmiana mylenia dotyczy nie tylko finansw sensu stricto. Na co dzie marnujemy bardzo duo wody, energii, paliwa, nie mylc o tym jako o potencjalnych stratach. A przecie weryfikacja postpowania mogaby znacznie wpyn nie tylko na stan naszych portfeli, ale take na kondycj rodowiska naturalnego Ziemi. Tego typu inwestycja ma charakter nie tylko finansowy. Zapewniamy sobie bowiem zdrowszy, lepszy wiat dookoa. Nie chodzi o to, by ciko pracowa i dwa razy do roku mc pozwoli sobie na wyjazd do uzdrowiska w Szwajcarii. Kluczem jest stworzenie sobie jak najlepszych lokalnych warunkw, by mc cieszy si nimi przez 365 dni.

Znakomitym pomysem jest rwnie inwestycja w zdrowy, energooszczdny dom, ktry czerpie prd z fotowoltaiki. To wanie energia soneczna jest t najatwiejsz do pozyskania. Wspczenie na rynku funkcjonuje wiele profesjonalnych firm (jak np. Stilo Energy), ktre s w stanie zaj si tym tematem w sposb kompleksowy. Jeli wic jestemy wacicielami domu, lub deweloperami wznoszcymi nowe osiedle, stoimy przed szans doskonaej inwestycji nie tylko na poziomie finansowym, ale rwnie mentalnym. Taki ruch nie tylko zaowocuje istotnymi zyskami pieninymi, ale rwnie bdzie stanowi znakomity przykad dla innych. Przeczytaj wicej obudowie domu energooszczdnego z uyciem fotowoltaiki.

Materia Promocyjny