Poland

Inwestorzy zapomnieli o ryzyku. Złoty się umacnia

Gospodarka

iStockphoto

Kolejne etapy zdejmowania obostrze w yciu spoecznym i dziaalnoci firm zbiegaj si ze zwykami na rynkach akcji i zotego. Efekty odmraania poznamy jednak za kilka tygodni.

We wtorek nastpio dugo wyczekiwane wybicie WIG20 zkonsolidacji wok 1600 pkt, wktrej indeks polskich duych spek przebywa przez prawie osiem tygodni. Wjeden dzie zyska blisko 4 proc. Rwnie roda ksztatowaa si niemal przez cay dzie po myli kupujcych. Okoo poudnia WIG20 przekroczy 1760 pkt idotar do poziomu widzianego ostatni raz 6 marca.

Po poudniu nastpio odreagowanie sprzedajcych, ktrzy zredukowali dzienny dorobek WIG20 ookoo poow. Ochodzenie nastrojw nastpio pod koniec dnia iostatecznie WIG20 zakoczy handel znik. Poza rosnc gied na wartoci zyskiway take zoty (euro po poudniu kosztowao 4,43 z, adolar 4,03 z) oraz polskie obligacje skarbowe.

Zbiego si to zinformacjami ozdejmowaniu kolejnych restrykcji wprowadzonych wzwizku zkoronawirusem oraz opropozycji Komisji Europejskiej zakadajcej przeznaczenie na odbudow gospodarcz dla Polski blisko 64 mld euro.

Zdaniem Przemysawa Kwietnia, gwnego ekonomisty XTB, naczelnym powodem gigantycznych ruchw na indeksach jest polityka pienina. Brak moliwoci przechowania realnej wartoci pienidza bez podejmowania ryzyka skania coraz szersz grup inwestorw do podejmowania tego ryzyka pomimo bardzo wysokich wycen, szczeglnie najlepszych spek zauwaa Kwiecie. Reszta to bardziej preteksty ni faktyczne powody dodaje. Jak twierdzi, sytuacja epidemiologiczna rozwina si nieco lepiej, ni mona byo przewidywa przed kilkoma tygodniami, ale straty dla gospodarek itak s ogromne. Samo odmraanie nie jest przecie adnym zaskoczeniem, musiao wpewnym momencie nastpi komentuje Kwiecie. Dodaje, e rynek moe doceni szybsze tempo odmraania, ale efekty poznamy za dwa, trzy tygodnie.

Wedug Lukasa Cinikasa zBM BNP Paribas zwyki na GPW pokazuj jasno, e inwestorzy dyskontuj ju odbicie aktywnoci gospodarczej po okresie gospodarczego lockdownu. Tzw. twarde dane gospodarcze, ktre okazyway si wostatnim czasie znaczco gorsze od oczekiwa rynkowych (np. poziom sprzeday detalicznej iprodukcji przemysowej za kwiecie), nie wpyway wadnym stopniu na zachowanie krajowych inwestorw wspomina Cinikas.

Umocnienie zotego wraz zrosncymi akcjami to znak powrotu na polski rynek inwestorw zagranicznych. Wrod zoty utrzymywa, anawet powiksza dorobek zpoprzednich dni. Dolar wieczorem kosztowa 4,42 z, aeuro 4,03 z. Jak mwi Bartosz Sawicki, kierownik departamentu analiz TMS Brokers, odrabianie strat imarcowego zaamania szo zotemu bardzo opornie iwczasie, gdy inne ryzykowne rynki przycigay kapita, kurs EUR/PLN tkwi wprzedziale 4,514,57. Dopiero ostatni wybuch apetytu na ryzyko pozwoli wyj ztego przedziau ispada wkierunku 4,40 z. Tak dynamicznego umocnienia zotego nie obserwowano od wielu lat. Naley je wiza znowym strumieniem kapitau, ktry po marcowym, najsilniejszym whistorii odpywie ze wiata emerging markets, do niego powraca, pocztkowo niemiao analizuje Sawicki.

Jak dodaje, teraz kapita pynie szeroko na rynki akcji krajw rozwijajcych si. Wopinii Sawickiego po pandemicznym osabieniu zoty by niedowartociowany. Zakadamy, e wszerszym horyzoncie bdzie stopniowo zyskiwa dziki relatywnej sile wzrostu gospodarczego idobrej sytuacji wbilansie patniczym. Sabe punkty to bardzo niski poziom realnych stp procentowych oraz deficyt budetowy, ktry w2020 r. moe przekroczy 10 proc. PKB ocenia Sawicki. Prognozy TMS Brokers zakaday zejcie kursu EUR/PLN na koniec czerwca pod 4,50. Naleelimy do najoptymistyczniej patrzcych na perspektywy zotego instytucji. Ostatni epizod siy zotego wymaga moe jednak korekty, apoziomy kursu EUR/PLN ok. 4,40 (na razie) bd trudne do utrzymania. Zakadamy, e na koniec roku za euro paci bdziemy okoo 4,30 z przewiduje Sawicki.

Marcin Sulewski, analityk Santandera, dodaje, e wsprowadzeniu kursu EUR/PLN do prawie 4,40 duy udzia miaa realizacja zlece stop-loss inwestorw, ktrzy zakadali dalsze osabienie zotego. Zauwaa jednak, e wostatnich dniach zoty by najsilniejszy od 2015 r., apodobne okresy przynosiy korekt.

Football news:

Gasperini about the 1/4 final of the Champions League: the Match with Juventus is an imitation of the games with PSG
Courtois played 18 dry games in the La Liga season. Real's record is one game away
Real Madrid won the 8th victory in a row and does not miss 5 matches
There was hardly any contact, and even outside the penalty area. Ex-member of Barca's Board of Directors about real's penalty
Benzema – the first La Liga player to score and assist in all months
The referee of the match real-Alaves injured his ankle and was replaced at half-time
Jamie Carragher: Manchester United should think about the goalkeeping position. De Gea will not return to his former level