Poland

Informację roczną trzeba wydać każdej osobie ubezpieczonej

Adobe Stock

Obowizek wystawienia rocznej informacji o skadkach dotyczy rwnie byych pracownikw i zleceniobiorcw. Obowizuje tu ten sam termin, jak w przypadku aktualnych ubezpieczonych.

Co do zasady jest to koniec lutego. W tym roku ten termin przypada jednak 2 marca, w najbliszy dzie roboczy po 29 lutego 2020 r.

Informacja roczna to dokument, w ktrym patnik musi podsumowa wszystkie dane w podziale na poszczeglne miesice jakie przekaza w zoonych za ubezpieczonego za poprzedni rok raportach imiennych. Chodzi zarwno o wysoko skadek (nalenych, nawet jeli nie zostay opacone), jak rwnie o pobrane wiadczenia i wynagrodzenia za czas absencji oraz o rodzaje i przerwy w opacaniu skadek.

Informacj roczn za 2019 r. naley wyda tym osobom, ktre w ubiegym roku podlegay ubezpieczeniom spoecznym choby przez kilka dni. Nie ma takiego obowizku wobec osb, ktre podlegay wycznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czytaj take:

Roczna informacja o skadkach ZUS moe by dorczona elektronicznie

Patnik musi przekaza te informacje kademu ubezpieczonemu, nawet jeli ten nie chce jej otrzyma. Z tego obowizku n...