Poland

Ile osób zachorowało w Polsce na grypę w listopadzie?

Izolatka w szpitalu zakaŸnym w Warszawie

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Od 1 do 22 listopada w Polsce wykryto 499 240 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. W tym samym czasie w Polsce stwierdzono 181 534 zachorowania na grypê i podejrzenia zachorowañ na grypê - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Miêdzy 1 a 22 listopada nie stwierdzono w Polsce ¿adnego zgonu u osoby chorej na grypê lub osoby, u której wykryto podejrzenie zachorowania na grypê.

Ubieg³ej zimy szczyt sezonu grypowego przypad³ w okresie od koñca stycznia do pierwszego tygodnia marca, gdy w ci¹gu tygodnia wykrywano ok. 200 tysiêcy zachorowañ na grypê i podejrzeñ zachorowañ na grypê.

Miêdzy 23 stycznia 2020 roku a 7 marca do szpitali trafi³o 8 455 osób chorych na grypê lub z podejrzeniem grypy. Zmar³o 35 osób chorych na grypê lub u których podejrzewano grypê.

Football news:

Former Borussia Dortmund midfielder Grosskreutz has finished his career. The world champion is 32 years old
Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles
Koeman on 2-0 with Elche: Barca are lucky to have ter Stegen
Flick on 4-0 with Schalke: After 2 defeats to Bayern, it was important to return stability
Ian Wright: Bruno decided. And they said he doesn't score in big matches
Solskjaer on 3-2 with Liverpool: I was sure that Bruno would score from a free kick. Yesterday, he beat them 45 minutes after training
Klopp on 2:3 with Manchester United: Liverpool really wanted to win. We can learn something from this game