Poland

Ikonowicz: Przekonywać posłów PiS? Po co? Zdecyduje Kaczyński

Fotorzepa, Mateusz D¹browski

Ja nie muszê ich przekonywaæ. Oni mnie bardzo ceni¹, ale zapytaj¹ siê Jaros³awa Kaczyñskiego. To Jaros³aw Kaczyñski rozstrzygnie - tak Piotr Ikonowicz odpowiada na pytanie, jak zamierza przekonaæ pos³ów Zjednoczonej Prawicy do swojej kandydatury na RPO.

Piotra Ikonowicz na stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich forsuje Lewica.

Zdaniem jej polityków, Ikonowicz - dzia³acz spo³eczny, anga¿uj¹cy siê m.in. w sprawy eksmisyjne, by³by odpowiednim kandydatem na to stanowisko. 

Piotr Ikonowicz propozycje kandydowania na RPO traktuje jako "wielki komplement" dla œrodowiska, które reprezentuje.

Nie zamierza jednak przekonywaæ do siebie ani polityków Prawa i Sprawiedliwoœci, ani libera³ów.

W przypadku tych pierwszych nie widzi sensu namawiania ich na oddanie na niego g³osu, "bo i tak zdecyduje Kaczyñski".

- Ja nie muszê ich przekonywaæ. Oni mnie bardzo ceni¹, ale zapytaj¹ siê Jaros³awa Kaczyñskiego. To Jaros³aw Kaczyñski rozstrzygnie - uwa¿a Ikonowicz.

Libera³ów z kolei Ikonowicz przekonywaæ nie bêdzie, bo i tak, jak uwa¿a, jest dla nich "jak diabe³.

Piotr Ikonowicz jest prawnikiem, by³ym dzia³aczem Polskiej Partii Socjalistycznej, póŸniej Ruchu Sprawiedliwoœci Spo³ecznej. Za³o¿y³ Kancelariê Sprawiedliwoœci Spo³ecznej, gdzie osobom ubogim bezp³atnie udzielana jest pomoc prawna.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better