Poland

Hojność rządu ma granice. Tarcza 4.0 będzie ostatnią

Biznes

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Polska okazuje si najhojniejsza, jeli chodzi o pomoc bezzwrotn dla firm wrd krajw naszego regionu. Nie wystarczy to jednak do uratowania wszystkich firm i miejsc pracy.

By moe jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu, ktre koczy si 2 czerwca, zostanie uchwalona kolejna ju wersja tarczy antykryzysowej. I najprawdopodobniej bdzie to ju ostatni pakiet pomocowy dla firm ze strony rzdu. Z informacji, jakie uzyskalimy w resorcie rozwoju, wynika, e po skierowaniu do Sejmu tarczy 4.0 nie razie nie jest planowane podejmowanie kolejnych dziaa osonowych potwierdza Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Hojne wsparcie

Pytanie, czy dotychczasowe dziaania rzdu s wystarczajce, czy odegray swoj rol? Tym bardziej e jak wynika z szacunkw ING Banku, polski program pomocy bezporedniej dla firm (bez poyczek i gwarancji) jest najhojniejszy wrd krajw regionu, a nawet w caej Europie (inne kraje w wikszym stopniu postawiy na instrumenty zwrotne). W sumie ma on wynie 6,5 proc. PKB, czyli ok. 130140 miliardw zotych.

Tu opinie s rne. W najnowszych, przedstawionych w czwartek badaniach BCC, sami przedsibiorcy oceniaj pomoc ze strony rzdu dosy surowo. Na pytanie, czy zastosowane dotychczas instrumenty w ramach tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej s wystarczajce, by biznes przetrwa, a 68 proc. odpowiedziao negatywnie. Tylko 32 proc. uwaa je za wystarczajce.

Skala pomocy i zniszcze

Szklanka okazuje si do poowy pena komentuje ukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC. Tarcze pozwoliy na zachowanie wielu miejsc pracy i pomogy utrzyma si na powierzchni wielu maym i rednim firmom. Jednak nie pomogy wszystkim. Cz firm ju si zamkna, cz nie bdzie w stanie dalej funkcjonowa nawet po odmroeniu ich brany. Bezrobocie mimo wszystko bdzie roso. Skal zniszcze w gospodarce bdziemy obserwowa w kolejnych miesicach dodaje Bernatowicz.

Obecnie trudno dokadnie oceni efekty pomocy publicznej dla firm, poniewa nie mamy penej informacji o aktywnoci gospodarczej choby w maju. Nie mamy te penej informacji o skali wykorzystania tej pomocy i jak wpyna ona na kondycj firm komentuje Sawomir Dudek, gwny ekonomista Pracodawcw RP. I dodaje, e wci wiele firm nie doczekao si adnej pomocy.

Rzeczywicie, dane na temat wykorzystania tarczy antykryzysowej (czyli takich instrumentw, jak zwolnienie ze skadek ZUS, odroczenie skadek na trzy miesice, wiadczenia postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorcw, mikropoyczki czy dopaty do wynagrodze pracownikw) pokazuj due opnienie w niektrych obszarach. Na ponad 1,5 mln wnioskw o mikropoyczki (obsugiwane przez powiatowe urzdy pracy) rozpatrzonych zostao nieco ponad 62 proc., a na ponad 1,1 mln wnioskw o wiadczenia postojowe (skadanych w ZUS) ok. 70 proc. Wedug cytowanych wczeniej bada BCC a prawie poowa ankietowanych firm wci czeka na decyzj o przyznaniu wsparcia.

Nawet tarcza finansowa, ktra wczeniej sza znakomicie, jako si zacia, a due firmy bd mogy z niej korzysta pewnie dopiero od przyszego tygodnia dodaje Bernatowicz. Dotychczas, od pocztku kwietnia do 27 maja, do firm w sumie trafio (jak podaje resort rozwoju) prawie 56 mld z, z czego prawie 36 mld z to tarcza finansowa PFR.

Tarcze, np. zwolnienie ze skadek ZUS czy dopaty do wynagrodze, w jakim stopniu pomogy firmom ograniczy koszty funkcjonowania, a subsydia z PFR w utrzymaniu pynnoci mwi Grzegorz Baczewski. Trzeba jednak pamita, e wikszo instrumentw wsparcia jest czasowa, na trzy miesice, i zaraz si wyczerpie zaznacza.

Nowe rozwizania

Zdaniem Baczewskiego najblisze tygodnie rzd powinien wykorzysta na analiz efektywnoci dziaania tarczy. By moe niektre instrumenty naleaoby przeduy lub moe przygotowa nowe rozwizania celowe dla tych bran i firm, ktre nie bd w stanie samodzielnie stan na nogi nawet po odmroeniu gospodarki zastanawia si Baczewski.

Warto rozway przeduenie zwolnienia ze skadek ZUS. Dla wikszo firm kocz si one w maju, pytanie, czy od czerwca bd w stanie ponosi ten koszt dodaje Bernatowicz. Problem ze skadkami mog mie te pracodawcy, ktrzy mogli tylko odroczy patnoci i teraz bd mieli do zapacenia due, skumulowane z kilku miesicy, kwoty.

Moliwoci budetu

Wiele zaley jednak od moliwoci finansowych pastwa. Tarcze antykryzysowe s bardzo kosztowne. Tymczasem minister finansw wci nie przedstawi nowelizacji budetu na ten rok, ktra pokazywaaby, jak dotychczasowe dziaania rzdu odbij si na kondycji finansw publicznych zauwaa Sawomir Dudek. I przypomina, e wszystkie firmy, nawet te, ktre skorzystay z tarczy antykryzysowej, mog siga po bardziej elastyczne instrumenty wsparcia z tarczy finansowej PFR.

Zdaniem organizacji biznesowych rzd obecnie powinien skupi si na bezkosztowych dziaaniach, poprawiajcych warunki prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Trzeba przywrci handel w niedziele, poprawi pynno firm poprzez uwolnienie pienidzy z rachunkw VAT sugeruje Dudek. Do tego przedsibiorcy apeluj o uelastycznienie prawa pracy, np. w zakresie rozliczania czasu pracy czy przeduenia umw na czas okrelony, oraz o cay pakiet uatwie w rozliczeniach podatkowych.

ukasz Kozowski gwny ekonomista Federacji Przedsibiorcw Polskich

Dotychczasowe tarcze miay ustabilizowa sytuacj firm pod wzgldem pynnoci, utrzymania zatrudnienia i powstrzymania fali zwolnie w czasie zamroenia gospodarki. Inn kwesti jest pomoc pastwa w powrocie na ciek wzrostu. W tym okresie trzeba si skupi na doprecyzowaniu i szybkim wdroeniu programw pomocowych proponowanych przez KE.

Football news:

Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play
Atalanta extended their unbeaten streak to 14 games and is ranked 3rd in Serie A
Ronaldo scored his 27th goal in Serie A, converting a penalty in the game against Atalanta. Immobile has 29 balls
Sterling scored 27 goals for the season and broke his record. He scored a hat-trick against Brighton
Three Atalanta players have scored 15+ goals in the Serie A season. This is the best result since 1952
Setien on the title fight: Barcelona does everything possible, but Real Madrid wins all the matches
Lampard after 0:3 with Sheffield: Chelsea must fight for the top 4. I've learned a lot