logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Grupa Piotr i Paweł aktualizuje plany restrukturyzacyjne

W efekcie trwającej właśnie restrukturyzacji Grupy Piotr i Paweł przywrócono rynkowe terminy płatności dla dostawców oraz obniżono koszty działalności.

- Działania naprawcze w Grupie Piotr i Paweł skupiają się obecnie na odbudowie potencjału handlowego w relacjach z dostawcami oraz na dostosowaniu warunków najmu lokali do standardów rynkowych. Odkąd inwestycja SPAR Group weszła w drugą fazę i nabrała rozpędu, zaczęliśmy wreszcie inwestować w rozwój i ekspansję. Potrzebne będzie drugie centrum logistyczne idące w parze z rozbudową sieci. To wszystko musiało się znaleźć aktualizacji planów restrukturyzacyjnych. Moim zamiarem jest doprowadzenie do zwołania zgromadzeń wierzycieli w sprawie głosowania nad układem na początku 2020 r. – komentuje Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, działający jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

16 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych.

Grupa Piotr i Paweł w trakcie restrukturyzacji

W ramach postępowania sanacyjnego spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli. Teraz czekają na zatwierdzenie złożonych spisów wierzytelności, co umożliwi złożenie propozycji układowych.

Grupa Piotr i Paweł związku z zaangażowaniem Spar Group zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami.

Spar Group, który jest wyłącznym operatorem licencji Spar w Polsce, w październiku br. sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł.  Oznacza to, że zrealizowano założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na Spar i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu.

Obecne sklepy Piotr i Paweł stopniowo będą zmieniać logo na SPAR, tak by sieć do końca 2020 roku liczyła ponad 150 placówek. Pod koniec listopada otwarto w Warszawie hipermarket pod szyldem Eurospar, który zastąpił zamknięty sklep Piotr i Paweł.

Themes
ICO