Poland

Greta Thunberg wraca ze swoim strajkiem do internetu

Greta Thunberg

Shutterstock

Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, w zwi¹zku z nowymi zaleceniami szwedzkich w³adz, maj¹cymi powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê epidemii koronawirusa, wróci³a z protestem „Pi¹tki dla klimatu” do internetu.

„Szkolny strajk numer 115. Wczoraj w Sztokholmie pojawi³y siê nowe zalecenia dotycz¹ce Covid-19. Sytuacja siê pogarsza, dlatego wróci³em do #ClimateStrikeOnline” - napisa³a na Twitterze Szwedka.

W zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ w kilku szwedzkich regionach - w tym w najbardziej zaludnionych obszarach, jak Sztokholm i Göteborg - mieszkañcom zalecono w czwartek powstrzymanie siê od odwiedzania centrów handlowych, muzeów, bibliotek, basenów, klubów fitness i basenów, do 18 listopada.

Aktywiœci klimatyczni na pocz¹tku roku odpowiedzieli na wezwania do unikania masowych demonstracji, w zwi¹zku z epidemi¹. W sierpniu jednak strajk wróci³ z sieci do „realu”, przed szwedzkim parlamentem, z zachowaniem limitu 50 osób, na co pozwala³y wprowadzone ograniczenia, dotycz¹ce publicznych zgromadzeñ.

W Szwecji 28 paŸdziernika zanotowano rekordowe prawie 3,4 tys. przypadków zaka¿enia koronawirusem. Obecnie w kraju jest prawie 100 tys. aktywnych przypadków, z czego stan kilkudziesiêciu chorych oceniany jest jako krytyczny.

Protest „Pi¹tki dla klimatu” trwa od sierpnia 2018 roku.

Football news:

Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it
De Bruyne - best attacking midfielder of 2020, Kimmich-Central, mane-winger (ESPN)
Ze Luiz was named the best player of Lokomotiv in November