Poland

Grant Holloway pobił rekord świata

Amerykanin Grant Holloway podczas mityngu w Madrycie pobi³ 27-letni rekord œwiata w biegu na 60 metrów przez p³otki (7.29).

Zawodnik z Chesapeake (Virginia) ju¿ kilka razy tej zimy by³ blisko najlepszego wyniku w dziejach konkurencji. Rekord pobi³ tu¿ przed met¹ sezonu halowego, podczas ostatniego mityngu World Athletics Indoor Tour.

Trenerem 23-latka jest jego kuzyn Mike. Kiedyœ zabija³y siê o niego kluby z Ligi Futbolu Amerykañskiego (NFL), ale postawi³ na lekk¹ atletyk¹, bo uwa¿a, ¿e jest zbyt du¿ym indywidualist¹ na uprawianie sportu zespo³owego.

Co pracuje jako wolontariuszem w szkole, pomaga dzieciakom przy lekcjach. Jednym z jego partnerów treningowych na Uniwersytecie Floryda - studiuje tam stosunki afrykañsko-amerykañskie - jest wybitny p³ywak, mistrz œwiata Caeleb Dressel.

Jego wzorami sportowymi s¹ Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James i siostry Williams. Podziwia ich przede wszystkim za to, ¿e maj¹ „lód w ¿y³ach”. Na wymarzon¹ kolacjê zaprosi³by w³aœnie Jordana, Kanye’a Westa i swojego trenera.

Jest tytanem pracy, choæ w wolnych chwilach du¿o gra na komputerze. Mówi, ¿e „jeœli nie wymiotujesz, to znaczy, ¿e nie trenowa³eœ wystarczaj¹co ciê¿ko”.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals