Poland

Gowin weźmie udział w obradach okrągłego stołu

Jarosaw Gowin

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Wicepremier Jarosaw Gowin zapowiedzia, e wemie udzia w obradach okrgego stou na temat przeamania pata w sprawie ustaw sdowych.

Swj udzia w spotkaniu zapowiedzia wicepremier Jarosaw Gowin.- Porozumienie w sprawie reformy sdw jest bardzo trudne, trzeba rozmawia. Bardzo ciesz si z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, ktra zaprasza przedstawicieli rnych rodowisk do otwartej debaty o sdownictwie. Przy tym stole na pewno zasidzie minister nauki - mwi w rozmowie z Polsat News.

Gowin komentowa take sowa prezydenta.- Nie bd nam tutaj w obcych jzykach narzucali, jaki ustrj mamy mie w Polsce i jak maj by prowadzone polskie sprawy - mwi Andrzej Duda.

- Pan prezydent wskazuje na to, e aden sdzia nie moe po pierwsze kwestionowa konstytucyjnych prerogatyw prezydenta, a po drugie co jest o wiele waniejsze - adnemu sdziemu nie wolno dopuszcza do takiej sytuacji, w ktrej dziesitki tysicy wyrokw w sprawach spadkowych, sprawach rozwodowych i innych zostan uchylone - oceni minister nauki.

- Mog powiedzie o tym, o co ja mam al do rodowiska sdziowskiego. rodowisko sdziowskie w adnej kadencji nigdy nie wyszo z propozycj reformy wymiaru sprawiedliwoci. Jedyne czego domagaj si sdziowie to powrt do status quo sprzed 2016 r. To jest nieakceptowalne dla wikszoci Polakw - doda.