Poland

Gminny parking nie może udawać strefy płatnego parkowania

Fotorzepa, Adam Burakowski

Miejsca parkingowe zlokalizowane na drodze wewntrznej nie s objte regulacj strefy patnego parkowania.

Taki wniosek pynie z niedawnego wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w odzi. Trafia do niego skarga prokuratora rejonowego w Zduskiej Woli na uchwa podjt w czerwcu 2017 roku przez Rad Gminy i Miasta Szadek w sprawie ustalenia strefy patnego parkowania na parkingu niestrzeonym niebdcym drog publiczn. Chodzio dokadnie o parking w centrum miejscowoci Szadek.

Powoujc si na przepisy ustawy o drogach publicznych prokurator podnis, e ustanowienie strefy patnego parkowania moliwe jest wyczenie na obszarach charakteryzujcych si znacznym deficytem miejsc postojowych, jeeli uzasadniaj to potrzeby organizacji ruchu, a opaty za postj pojazdw samochodowych w strefie patnego parkowania dotycz wyznaczonych miejsc na drogach publicznych, a nie stanowisk postojowych wyznaczanych poza drogami publicznymi. Natomiast uchwa Rada Gminy i Miasta Szadek ustalia stref patnego parkowania na dziakach gruntu, ktre nie s sklasyfikowane jako d...