Poland

Giro d'Italia. Triumf wartownika

Tao Geoghegan Hart

Tao Geoghegan Hart – sensacyjny triumfator Giro

AFP

Brytyjczyk Tao Geoghegan Hart mia³ byæ pomocnikiem, a wygra³ Giro d'Italia, choæ koszulki lidera po drodze nie za³o¿y³ ani razu.

To by³ pojedynek wartowników. 25-letni Geoghegan Hart mia³ wspieraæ we W³oszech lidera grupy Ineos Grenadiers Gerainta Thomasa, ale ten na pocz¹tku wyœcigu poœlizgn¹³ siê na bidonie i po³ama³ miednicê. 24-letni Australijczyk Jai Hindley pracowa³ jako przyboczny Wilco Keldermana w Team Sunweb. – Wyprujê dla niego p³uca za wszystkie przykroœci, jakich dozna³ w karierze – zapewnia³, a póŸniej Holendrowi odjecha³.

Geoghegan Hart i Hindley najpierw w wielkim stylu wdrapali siê na Stelvio, czyli dach wyœcigu, a dwa dni póŸniej najlepiej przetrwali etap z trzema podjazdami do kurortu w Sestriere. Pokonali na rowerze ponad 3 tysi¹ce kilometrów, w 85 godzin i przed ostatnim etapem – jazd¹ indywidualn¹, pojedynkiem z zegarem – mieli identyczny czas. Nigdy wczeœniej w ¿adnym wielkim tourze takiej sytuacji nie by³o.

Niedziela w Mediolanie mia³a doprecyzowaæ niedomówienia w klasyfikacji generalnej, a okaza³a siê bitw¹ o wszystko, choæ kolarze dopiero co zamknêli alpejski tryptyk – przez cztery dni pokonali 16 kilometrów w pionie. Koszmar prze¿yli dawni mistrzowie: 35-letni Vincenzo Nibali i 37-letni Domenico Pozzovivo.

– Nadesz³a zmiana generacji, nie ma ju¿ miejsca dla takich nestorów jak ja – mówi³ ten pierwszy po wspinaczce na Stelvio. Peleton faktycznie prze¿ywa m³odzie¿ow¹ rewolucjê, bo Geoghegan Hart i Hindley na liœcie bohaterów sezonu do³¹czyli do S³oweñca Tadeja Pogaèara (22 lata), Szwajcara Marca Hirschiego (22), Belga Remco Evenepoela (20) czy Holendra Mathieu van der Poela (25).

Rafa³ Majka w kluczowym momencie nie wytrzyma³ tempa m³odych wilków i zaj¹³ 12. miejsce. – Problemy, z którymi zmaga³em siê przez ostatnie dni, sprawi³y, ¿e nie mog³em podj¹æ walki. Myœla³em nawet o wycofaniu siê, ale poddanie dwa dni przed koñcem by³oby pójœciem na ³atwiznê – wyjaœnia³ na Twitterze.

Sukces Geoghegana Harta dowodzi, ¿e brytyjskie kolarstwo jest studni¹ bez dna, bo tegoroczne Giro mia³o byæ przecie¿ starciem Thomasa z Simonem Yatesem (zachorowa³ na koronawirusa). Wyœcig, który po kontuzji lidera zapowiada³ siê dla Ineosu katastrofalnie, okaza³ siê triumfem, bo jego kolarze wygrali szeœæ etapów.

Kolejnego sukcesu kibice zespo³u mog¹ wypatrywaæ podczas Vuelta a Espana, która jest w tym sezonie ostatnim szaleñstwem peletonu. Tam po szeœciu etapach prowadzi Ekwadorczyk Richard Carapaz. Wyœcig powinien zakoñczyæ siê 8 listopada w Madrycie, ale nie wiadomo, czy pozwol¹ na to koronawirus i nadchodz¹ca zima.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca