Poland

Gigantyczne straty kopalń. To koniec polskiego węgla?

ENERGIA Wgiel

Fotorzepa/Tomasz Jodowski

Od stycznia do listopada minionego roku krajowa brana wglowa zanotowaa czn strat sigajc niemal p miliarda zotych wynika z informacji Rzeczpospolitej.

Rosnce koszty wydobycia, zwikszajce si zway niesprzedanego surowca i napywajcy do kraju wci szerokim strumieniem taszy wgiel z zagranicy to problemy, ktre trawi ca bran grnicz. Kopoty ma nawet Jastrzbska Spka Wglowa, ktra ju teraz musi siga po oszczdnoci odoone na czarn godzin. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, e cay sektor grnictwa wgla kamiennego od stycznia do listopada 2019 r. zanotowa strat netto wynoszc ponad 460 mln z. Dla porwnania w tym samym czasie 2018 r. brana ta miaa 980 mln z zysku.

Najwikszym problemem s rosnce koszty, ale te problemy ze sprzeda surowca po tym, jak do Polski w 2018 r. wjechao rekordowo duo czarnego paliwa z zagranicy, a obecna zima nie przyniosa siarczystych mrozw.

W efekcie rosn zapasy przy kopalniach do 4,8 mln ton na koniec listopada 2019 r. To prawie dwukrotnie wicej ni w tym samym okresie 2018 r.

Zagraniczny wgiel wci stanowi powan konkurencj dla polskich kopal. Przypomnijmy, e w 2018 r. import wgla do Polski sign rekordowego poziomu 19,3 mln ton (pocztkowo statystyki wskazyway 19,7 mln ton, ale ostateczne dane Eurostatu skorygoway ten wynik, co potwierdzaj te dane z Pastwowego Instytutu Geologicznego).

W 2019 r. import czarnego paliwa by wci intensywny, cho mniejszy. Wedug wstpnych danych Eurostatu od stycznia do listopada do Polski wpyno 14,9 mln ton wgla, czyli o 16 proc. mniej ni rok wczeniej. Najwicej, bo 9,8 mln ton, pochodzio z Rosji. Pozostay surowiec sprowadzalimy m.in. z Australii, Kolumbii, Kazachstanu i USA. Import wgla za cay miniony rok moe sign okoo 16 mln ton. Wedug ekspertw w najbliszych latach zagraniczne paliwo nadal bdzie wanym elementem uzupeniajcym krajowe zasoby.

Kopotliwe koszty

Od dawna problemy z rentownoci ma Tauron Wydobycie. Po trzech kwartaach 2019 r. segment wydobywczy koncernu Tauron mia 676 mln z straty operacyjnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, e na minusie by take najwikszy producent wgla energetycznego Polska Grupa Grnicza. Nasi rozmwcy wskazuj jednoczenie, e ostatecznie na koniec 2019 r. grniczy gigant pokae zysk.

Tymczasem w PGG trwa walka o podwyki wynagrodze. Zwizkowcy daj podniesienia pac o 12 proc. Najblisze spotkanie zarzdu ze stron spoeczn z udziaem mediatora zaplanowano na 30 stycznia. Zarzd wglowego koncernu wyliczy, e w latach 20172019 spka przeznaczya na wiadczenia dla pracownikw niemal 1,1 mld z wicej, ni planowano przy tworzeniu PGG (spka powstaa na bazie kopal z bankrutujcej Kompanii Wglowej i Katowickiego Holdingu Wglowego).

Tymczasem zwizkowcy z Sierpnia 80 wystosowali apel o wsplne dziaania do innych grniczych zwizkw zawodowych. Ich zdaniem pace w grnictwie nie nale do wysokich, a polski rzd nie potrafi sobie poradzi z problemem sprowadzania do kraju rosyjskiego wgla, zwaszcza przez pastwowe spki.

Cisza do wyborw?

Problemy ma nawet najbogatsza z grniczych firm JSW, najwikszy w Unii Europejskiej producent wgla koksowego, uywanego do produkcji koksu i stali. Spka ta w 2018 r. utworzya fundusz stabilizacyjny, do ktrego miaa sign w razie potrzeby ratowania pynnoci finansowej.

Na koniec wrzenia miaa tam odoone w sumie 1,86 mld z. Okazuje si, e pienidze przydadz si ju w tym roku. Zarzd JSW zapowiedzia, e wycignie z funduszu 700 mln z, z czego 300 mln z ju w lutym.

Alternatyw byo przeoenie wypaty grnikom 14. pensji z lutego na inny termin. To jednak spowodowaoby ogromne niepokoje spoeczne. Dlatego zarzd sign po oszczdnoci, a w zamian ma zapewnienie, e do wyborw prezydenckich zaoga nie bdzie robi problemw i wysuwa roszcze o podwyki pac syszymy od jednego ze zwizkowcw z jastrzbskiej spki.

Sygnay pogarszania si sytuacji w JSW w lad za spadkiem cen wgla koksowego wida byo zreszt ju wczeniej. W efekcie w cigu minionych 12 miesicy warto firmy na GPW stopniaa a o 68 proc., a z kapitalizacji JSW wyparowao ponad 5 mld z.

Rynek wgla bdzie si kurczy

Wydobycie czarnego paliwa w polskich kopalniach maleje z roku na rok. W 2019 r. obserwowalimy kolejne spadki. Jak podaje Gwny Urzd Statystyczny, od stycznia do listopada krajowe spki wyprodukoway 56,9 mln ton wgla kamiennego. To o 3 proc. mniej ni w tym samym okresie 2018 r. Jednoczenie zmalaa te produkcja wgla brunatnego o 13 proc., do 46,4 mln ton w cigu 11 miesicy 2019 r. Analitycy przewiduj, e z powodu antywglowej unijnej polityki klimatycznej i stopniowego wygaszania starych blokw wglowych, krajowy rynek wgla energetycznego bdzie si kurczy. Coraz goniej mwi si o tym, e w przyszoci problem mog mie te producenci surowca do produkcji koksu, jeli speni si zapowiedzi technologicznej rewolucji w hutnictwie.

Micha Sztabler analityk Noble Securities

Jeli grnikom z PGG uda si wynegocjowa podwyki pac, to zapewne take zwizkowcy z pozostaych firm bd liczy na wzrost pensji. Tymczasem podniesienie kosztw wydobycia moe skoczy si dla firm wglowych fatalnie. Ju teraz polski wgiel jest droszy ni na europejskich rynkach i krajowe kopalnie nie mog liczy na podniesienie cen. Pytanie wic, kto podwignie ten problem: kopalnie, ktre znw mog wpa w powane kopoty finansowe, czy energetyka, ktra kupi droszy surowiec, ale bdzie ratowa si podnoszc ceny prdu.

Football news:

Barcelona's Interest in Isak Increased after Koeman's appointment. Larsson has a high opinion of the player (Mundo Seportivo)
Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally