logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Gigantyczne straty kopalń. To koniec polskiego węgla?

ENERGIA Wgiel

Fotorzepa/Tomasz Jodowski

Od stycznia do listopada minionego roku krajowa brana wglowa zanotowaa czn strat sigajc niemal p miliarda zotych wynika z informacji Rzeczpospolitej.

Rosnce koszty wydobycia, zwikszajce si zway niesprzedanego surowca i napywajcy do kraju wci szerokim strumieniem taszy wgiel z zagranicy to problemy, ktre trawi ca bran grnicz. Kopoty ma nawet Jastrzbska Spka Wglowa, ktra ju teraz musi siga po oszczdnoci odoone na czarn godzin. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, e cay sektor grnictwa wgla kamiennego od stycznia do listopada 2019 r. zanotowa strat netto wynoszc ponad 460 mln z. Dla porwnania w tym samym czasie 2018 r. brana ta miaa 980 mln z zysku.

Najwikszym problemem s rosnce koszty, ale te problemy ze sprzeda surowca po tym, jak do Polski w 2018 r. wjechao rekordowo duo czarnego paliwa z zagranicy, a obecna zima nie przyniosa siarczystych mrozw.

W efekcie rosn zapasy przy kopalniach do 4,8 mln ton na koniec listopada 2019 r. To prawie dwukrotnie wicej ni w tym samym okresie 2018 r.

Zagraniczny wgiel wci stanowi powan konkurencj dla polskich kopal. Przypomnijmy, e w 2018 r. import wgla do Polski sign rekordowego poziomu 19,3 mln ton (pocztkowo statystyki wskazyway 19,7 mln ton, ale ostateczne dane Eurostatu skorygoway ten wynik, co potwierdzaj te dane z Pastwowego Instytutu Geologicznego).

W 2019 r. import czarnego paliwa by wci intensywny, cho mniejszy. Wedug wstpnych danych Eurostatu od stycznia do listopada do Polski wpyno 14,9 mln ton wgla, czyli o 16 proc. mniej ni rok wczeniej. Najwicej, bo 9,8 mln ton, pochodzio z Rosji. Pozostay surowiec sprowadzalimy m.in. z Australii, Kolumbii, Kazachstanu i USA. Import wgla za cay miniony rok moe sign okoo 16 mln ton. Wedug ekspertw w najbliszych latach zagraniczne paliwo nadal bdzie wanym elementem uzupeniajcym krajowe zasoby.

Kopotliwe koszty

Od dawna problemy z rentownoci ma Tauron Wydobycie. Po trzech kwartaach 2019 r. segment wydobywczy koncernu Tauron mia 676 mln z straty operacyjnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, e na minusie by take najwikszy producent wgla energetycznego Polska Grupa Grnicza. Nasi rozmwcy wskazuj jednoczenie, e ostatecznie na koniec 2019 r. grniczy gigant pokae zysk.

Tymczasem w PGG trwa walka o podwyki wynagrodze. Zwizkowcy daj podniesienia pac o 12 proc. Najblisze spotkanie zarzdu ze stron spoeczn z udziaem mediatora zaplanowano na 30 stycznia. Zarzd wglowego koncernu wyliczy, e w latach 20172019 spka przeznaczya na wiadczenia dla pracownikw niemal 1,1 mld z wicej, ni planowano przy tworzeniu PGG (spka powstaa na bazie kopal z bankrutujcej Kompanii Wglowej i Katowickiego Holdingu Wglowego).

Tymczasem zwizkowcy z Sierpnia 80 wystosowali apel o wsplne dziaania do innych grniczych zwizkw zawodowych. Ich zdaniem pace w grnictwie nie nale do wysokich, a polski rzd nie potrafi sobie poradzi z problemem sprowadzania do kraju rosyjskiego wgla, zwaszcza przez pastwowe spki.

Cisza do wyborw?

Problemy ma nawet najbogatsza z grniczych firm JSW, najwikszy w Unii Europejskiej producent wgla koksowego, uywanego do produkcji koksu i stali. Spka ta w 2018 r. utworzya fundusz stabilizacyjny, do ktrego miaa sign w razie potrzeby ratowania pynnoci finansowej.

Na koniec wrzenia miaa tam odoone w sumie 1,86 mld z. Okazuje si, e pienidze przydadz si ju w tym roku. Zarzd JSW zapowiedzia, e wycignie z funduszu 700 mln z, z czego 300 mln z ju w lutym.

Alternatyw byo przeoenie wypaty grnikom 14. pensji z lutego na inny termin. To jednak spowodowaoby ogromne niepokoje spoeczne. Dlatego zarzd sign po oszczdnoci, a w zamian ma zapewnienie, e do wyborw prezydenckich zaoga nie bdzie robi problemw i wysuwa roszcze o podwyki pac syszymy od jednego ze zwizkowcw z jastrzbskiej spki.

Sygnay pogarszania si sytuacji w JSW w lad za spadkiem cen wgla koksowego wida byo zreszt ju wczeniej. W efekcie w cigu minionych 12 miesicy warto firmy na GPW stopniaa a o 68 proc., a z kapitalizacji JSW wyparowao ponad 5 mld z.

Rynek wgla bdzie si kurczy

Wydobycie czarnego paliwa w polskich kopalniach maleje z roku na rok. W 2019 r. obserwowalimy kolejne spadki. Jak podaje Gwny Urzd Statystyczny, od stycznia do listopada krajowe spki wyprodukoway 56,9 mln ton wgla kamiennego. To o 3 proc. mniej ni w tym samym okresie 2018 r. Jednoczenie zmalaa te produkcja wgla brunatnego o 13 proc., do 46,4 mln ton w cigu 11 miesicy 2019 r. Analitycy przewiduj, e z powodu antywglowej unijnej polityki klimatycznej i stopniowego wygaszania starych blokw wglowych, krajowy rynek wgla energetycznego bdzie si kurczy. Coraz goniej mwi si o tym, e w przyszoci problem mog mie te producenci surowca do produkcji koksu, jeli speni si zapowiedzi technologicznej rewolucji w hutnictwie.

Micha Sztabler analityk Noble Securities

Jeli grnikom z PGG uda si wynegocjowa podwyki pac, to zapewne take zwizkowcy z pozostaych firm bd liczy na wzrost pensji. Tymczasem podniesienie kosztw wydobycia moe skoczy si dla firm wglowych fatalnie. Ju teraz polski wgiel jest droszy ni na europejskich rynkach i krajowe kopalnie nie mog liczy na podniesienie cen. Pytanie wic, kto podwignie ten problem: kopalnie, ktre znw mog wpa w powane kopoty finansowe, czy energetyka, ktra kupi droszy surowiec, ale bdzie ratowa si podnoszc ceny prdu.

Themes
ICO