Poland

Fundusz Wsparcia Kultury

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa, Jakub Czerniski

400 mln z dla samorzdowych instytucji, NGO-sw i agencji koncertowych.

O pomocy w dziedzinie teatru, muzyki i taca poinformowa wczoraj wicepremier Piotr Gliski, minister kultury.

Celem powoywanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata bdzie dotyczya utraconych z powodu epidemii - przychodw w okresie od 12 marca do 30 grudnia.

Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym dziaaniem pomocowym polskiego rzdu kierowanym do twrcw i ludzi kultury.

- Kultury jest jedn z pierwszych, ktr dotkny ograniczenia i najduej bdzie wracaa do stanu sprzed epidemii - powiedzia Piotr Gliski. - Dlatego od razu, ju w marcu, wprowadzilimy szereg konkretnych rozwiza pomocowych. To oczywicie wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej m.in. postojowe, zwolnienie z ZUS, mikropoyczka, ale te konkretne programy ministra. W ramach Kultury w sieci przekazalimy 80 mln z na organizacj wydarze online. Wypacilimy ju ponad 6 tys. zapomg na kwot 11 mln z, a dzi ogaszamy kolejn rzdow pomoc Fundusz Wsparcia Kultury z budetem 400 mln z. Pienidze te pozwol artystom i twrcom dalej pracowa i ze spokojem planowa zawodowe dziaania na najblisze miesice.

Minister kultury dodaje, e czas epidemii podkreli ogromn rol i znaczenie kultury w yciu spoecznym.
- Ju od pocztku epidemii widzielimy jak bardzo potrzebujemy kultury w rnych jej wymiarach. Wspierajc twrcw dbamy, by moga si dalej rozwija podkreli Piotr Gliski.

O wsparcie bd mogy si ubiega podmioty prowadzce dziaalno kulturaln w dziedzinie teatru, muzyki i taca. Samorzdowe instytucje kultury w wymiarze do 40 proc. utraconych przychodw z dziaalnoci statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019. Przedsibiorcy, w tym firmy zajmujce si organizacj koncertw, oraz NGO-sy do 50 proc. przychodw utraconych ze sprzeday biletw zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Proponowane rozwizanie, za spraw ktrego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensow skal, zostao zainicjowane przez specjalny zesp ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powoany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i czcy wszystkie rodowiska teatralne w Polsce.
Mechanizm przyznawania rodkw oparto o raporty finansowe Gwnego Urzdu Statystycznego dotyczce poprzednich lat. Wypata rodkw bdzie koordynowana przez urzdy wojewdzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie si specjalnie powoana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez nowelizacj ustawy o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacja zostaa opracowana przy wsppracy Instytutu Muzyki i Taca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dotychczasowe wsparcie dla ludzi kultury w czasie epidemii to:

1. Wielomilionowa pomoc dla przedsibiorstw z brany kultury, NGO-sw, osb samozatrudnionych i na umowach cywilno-prawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej: dotacje, dopaty do utrzymania miejsc pracy, postojowe (3x2 tys. z), trzymiesiczne zwolnienie ze skadek ZUS, poyczki na pokrycie biecych kosztw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (do kwoty 5 tys. z), wakacje kredytowe, zwolnienia z podatkw lokalnych itp.
2. Utworzenie specjalnego programu Kultura w sieci z budetem 80 mln z.
3. Pomoc socjalna MKiDN budet 16 mln z. Przyznanych ju ponad 6 tys. zapomg.
4. Zwikszenie rodkw (o 55 mln z, do 390 mln z) i zmiany w regulaminach Programw Ministra dostosowujce procedury rozliczania projektw do obecnej sytuacji.
5. Zwikszenie puli stypendiw Ministra z 1,5 do 6,5 mln z. Przyznanych blisko 350 stypendiw.
6. Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK na kwot 500 mln z.
7. Specjalne wsparcie dla brany filmowej w 1. i 3. Tarczy Antykryzysowej.
8. Wystpienie do UE o zerow stawk VAT na ksiki drukowane.
9. Kontynuacja prac nad ustaw o uprawnieniach artysty zawodowego.
10. Program NCK Kultura-Interwencjez budetem 10 mln z.
11. Przygotowywanie nowelizacji budetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i wspprowadzonym przez MKiDN strat zwizanych z ograniczeniami w ich dziaalnoci.
12. Wprowadzenie voucherw, na ktre mog by wymieniane zobowizania instytucji kultury, ktre nie mog by obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne.
13. Umoliwienie dyrektorom instytucji kultury wypacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystw za prac zastpcz realizowan poza siedzib instytucji.

Football news:

Dembele was late for Barcelona training. Koeman demands to arrive at the base an hour before class
Chris Waddle: I Don't see Manchester City Winning the Premier League this season
Lewandowski and Kuizans laughed at rumors of a conflict in training
Kevin-Prince Boateng signed a contract with Monza Berlusconi until the end of the season
Ex-Manchester United player Raphael: van Gaal is one of the worst people I've worked with. I was told that he doesn't like Brazilians
Rebic dislocated his elbow and may miss several Milan matches
Manchester United will work on Sancho's transfer until the transfer window closes