Poland

Fauci: Dwie szczepionki mogą być gotowe jednocześnie

Koncerny Moderna i Pfizer s¹ na podobnym etapie prac nad szczepionk¹ na COVID-19 - powiedzia³ w czwartek czo³owy amerykañski epidemiolog, dr Anthony Fauci, dyrektor Instytutu Alergii i Chorób ZakaŸnych.

Fauci podczas rozmowy emitowanej na Facebooku powiedzia³, ¿e dane o bezpieczeñstwie i skutecznoœci szczepionek opracowywanych przez Modernê i Pfizer mog¹ zostaæ opublikowane równoczeœnie.

Obecnie w USA w fazie testów klinicznych jest szeœæ eksperymentalnych szczepionek na COVID-19 - cztery z nich s¹ w fazie trzeciej testów klinicznych.

Fauci podkreœli³, ¿e jeœli chodzi o testy kliniczne Pfizer i Moderna id¹ "³eb w ³eb".

Oba koncerny rozpoczê³y trzeci¹ fazê testów klinicznych 27 lipca.

- Tu¿ za nimi jest AstraZeneca i Johnson&Johnson - mamy te¿ testy prowadzone przez Novavax i Sanofi - wylicza³ Fauci.

- Prawdopodobnie wyniki (testów szczepionek) Moderny i Pfizer poznamy w tym samym czasie - stwierdzi³ Fauci.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season