Poland

Fatalny początek roku dla e-aut. Jest już przegrany

Motobiznes

Vozilla

Elektryczne samochody nie taniej, jak oczekiwano, wprowadzenie dopat si opnia, a prd w adowarkach droeje. Elektryczny car-sharing Vozilla we Wrocawiu ju si podda. To zy sygna.

Car-sharing elektryczny, obok dopat do zakupu samochodw na prd, mia by jednym z gwnych k napdowych elektromobilnoci w Polsce. Przykad Vozilli z Wrocawia pokazuje, e tego rodzaju przedsiwzicia w obecnej sytuacji rynkowej mog ponie klsk. Z kolei dopat wci nie ma. A jeli w kocu wejd w ycie w zaplanowanej postaci i tak nie rozruszaj rynku, jak oczekiwano.

Nierentowny biznes

Ceny samochodw elektrycznych nie malej, a zakadalimy, e bd tanie. Droeje prd, zbyt wolno rozwija si infrastruktura. Nie widzimy szans, by w kilka lat ten biznes uzyska rentowno powiedzia Rzeczpospolitej" Artur Chojnacki, rzecznik Vozilli.

Wrocawska wypoyczalnia e-aut, pierwsze tak due przedsiwzicie w Polsce, w kocu ubiegego tygodnia zapowiedziaa zakoczenie dziaalnoci. W najbliszych dniach zacznie wycofywa auta z ulic. Ostatnie zjad przed kocem kwietnia.

W konsekwencji dynamicznych zmian otoczenia oraz sytuacji na rynku projekt w obecnej formie straci sens swojej kontynuacji poinformowa Miosz Franaszek, szef projektu Vozilla. Po dwch latach w jej systemie zarejestrowanych jest ponad 60 tys. uytkownikw. Wypoyczyli oni samochody ok. 600 tys. razy.

Wedug Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) decyzja Vozilli jest zym sygnaem dla rynku. W Polsce oprcz samorzdw to wanie firmy car-sharingowe w duym stopniu wpywaj na popularyzacj elektromobilnoci. Pojazdy nalece do podmiotw wiadczcych usugi mobilnoci wspdzielonej stanowi ok. 15 proc. wszystkich samochodw zeroemisyjnych na naszych drogach informuje PSPA.

Najwikszy elektryczny car-sharing innogy go!, ktry wystartowa wiosn 2019 r., ma w Warszawie 500 elektrycznych bmw i 80 tys. uytkownikw oraz naley do dystrybutora energii innogy, obecnie nie przewiduje wpywu zmiany kosztw operacyjnych na realizowany model biznesowy. Oprcz klientw indywidualnych coraz wiksze zainteresowanie widzimy take pord firm i urzdw. To na nich skupiamy swoj uwag i tutaj widzimy jeszcze ogromny potencja rozwoju mwi Jakub Jedliski, kierownik ds. operacji i rozwoju innogy go!

Dopaty nie pomog

Tymczasem problemem w dalszym rozwoju rynku jest niezaatwiona kwestia zapowiadanych przez rzd dopat. Cho wprowadzenie ich dla osb fizycznych zostao ostatecznie zaakceptowane jeszcze w listopadzie ub.r. i pojawio si niezbdne rozporzdzenie (przedsibiorcy musieli na nie czeka do koca grudnia), to do dzi nie weszo ono w ycie. Hamulcem okazaa si konieczno znowelizowania przepisw podatkowych, by dofinansowanie aut elektrycznych z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) zwolni z PIT i CIT. Dopiero w ostatni pitek zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm tu przed sylwestrem zatwierdzi Senat.

W dodatku z dopat raczej nie skorzystaj przedsibiorcy. Ulgi nie bd stosowane w przypadku aut leasingowanych, a firmy korzystaj przede wszystkim z samochodw w leasingu lub dugoterminowym wynajmie. W rezultacie cel programu wsparcia z FNT radykalnego przyspieszenia sprzeday e-aut wydaje si mao realny. Klienci indywidualni nie bd mie na to wikszego wpywu: zakupy nowych aut przez osoby fizyczne to tylko jedna czwarta rynku.

Na nieco ponad 10 tys. zarejestrowanych w Polsce elektrycznych samochodw, a 45 proc. jest leasingowanych. Wanie ta forma sprzeday jest prawdziw si napdow e-mobilnej rewolucji podkrela Mikoaj Woniak, prezes Volkswagen Financial Services Polska. Jego zdaniem, dopki podobnymi ulgami nie zostanie objty leasing, elektromobilno w Polsce wci bdzie rozwija si wolniej ni w innych krajach Europy.

Problemem pozostanie grna granica ceny samochodu, jaki byby objty zwolnieniem. Za 125 tys. z mona kupi jedynie mae miejskie auta. Te wiksze, bardziej praktyczne, pozostan poza zasigiem wsparcia.

W dodatku e-auta wcale nie taniej, cho tak zakadano jeszcze 23 lata temu. Problemem pozostaje wci wysoki koszt produkcji wytworzenia baterii i oglny wzrost kosztw produkcji samochodw. Ten ostatni jest efektem obniki od pocztku 2020 r. dopuszczalnego redniego progu emisji CO2 przypadajcego na kade wyprodukowane auto danego producenta.

Z prdem nie taniej

Jeszcze bardziej znaczc barier dla zainteresowania e-autami moe okaza si droejcy prd. Wedug wylicze Auto wiata" mona przyj, e przejechanie popularnym elektrycznym renault zoe dystansu 100 km przy zuyciu ok. 15 kWh prdu naadowanego ze rednio-szybkiej adowarki w cenie dla klienta bez abonamentu, ju teraz bdzie kosztowa ok. 38 z. To praktycznie tyle, ile za przejazd autem z silnikiem spalinowym. W dodatku w tym roku zmaleje liczba darmowych adowarek kocz si okresy promocji.

Mimo tych barier importerzy planuj dalszy wzrost sprzeday e-aut na polskim rynku. Niezalenie od tego, kiedy zostan ogoszone nabory na dopaty, bdziemy intensywnie promowa ide bezemisyjnego transportu. Jest to zgodne z globaln strategi marki oraz kierunkiem dalszego rozwoju firmy zapewnia Micha Dziwulski z Hyundai Motor Poland.

Tymczasem wedug analiz Carsmile tegoroczne rodki FNT pozwol na dotowanie w 2020 r. zaledwie 8,2 tys. aut na prd. W tym tempie milion aut elektrycznych mielibymy na polskich drogach za 125 lat komentuj eksperci Carsmile.

Maciej Mazur dyrektor zarzdzajcy Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Decyzja Vozilli wiadczy o tym, e w Polsce nie powstao jeszcze odpowiednie otoczenie prawno-rynkowe sprzyjajce rozwojowi elektromobilnoci na du skal. Przed przedsibiorstwami inwestujcymi we floty samochodw elektrycznych w dalszym cigu staj liczne wyzwania natury regulacyjnej i finansowej. Bez wprowadzenia efektywnego sytemu wsparcia polscy operatorzy elektrycznego car-sharingu nie bd mogli liczy na zwrot z inwestycji.