Poland

FAA: pilot śmigłowca Kobe Bryanta wcześniej naruszył przepisy

Amerykaski urzd lotnictwa FAA ujawni, e pilot migowca, ktry rozbi si w styczniu z koszykarzem Koby Bryantem i 8 innymi osobami na pokadzie naruszy przepisy lotnicze w 2015 r. i zosta pouczony.

Urzd poda, e Ara Zobayan prowadzi w maju 2015 migowiec AS350 i naruszy wtedy przepisy dotyczce przestrzeni powietrznej wok midzynarodowego lotniska w Los Angeles. Czeka w powietrzu na zezwolenie na przelot, ale wiea kontrolna odmwia tego z powodu ograniczonej widocznoci zwizanej z pogod wynika z informacji opublikowanej przez FAA na podstawie ustawy o wolnoci informowania. Podczas prowadzenia przez pilota rozmowy z wie migowiec naruszy przepisy lotnicze wkraczajc bez zezwolenia na ograniczony obszar powietrzny. W raporcie dodano, e gdyby Zobayan poprawnie zaplanowa i zapozna si z panujc wtedy pogod nad lotniskiem, to byby w stanie przewidzie wymaganie dziaania do przelotu nad tym obszarem. Waciwa koordynacja powinna zawiera wczeniejsze zapocztkowanie cznoci, aby by czas na otrzymanie zezwolenia" doda FAA w raporcie.

Zobayan zosta pouczony, przyzna si do bdu, wzi na siebie odpowiedzialno za swe dziaanie i wyrazi wol podjcia wszelkich niezbdnych krokw w zakresie przestrzegania przepisw. Wykaza ch wsppracy i przyj pouczenie" stwierdzi FAA. Pilot zgin wraz ze wszystkimi osobami na pokadzie w styczniowej katastrofie przypomnia Reuter.

Amerykaski urzd bezpieczestwa transportu NTSB poda wczeniej w lutym, e oba silniki migowca, ktry rozbi si na kalifornijskim zboczu w zej pogodzie nie wykazyway wewntrznego defektu prowadzcego do katastrofy". Wedug wstpnego raportu, badania obu rotorw wykazay uszkodzenia zgodne z rotacj przy penej mocy w czasie uderzenia o ziemi". Ustalenia, mimo wstpnego charakteru, nie wskazuj na oczywiste oznaki problemw mechanicznych, ktre mogy przyczyni si do katastrofy i poaru. Wedug NSB, Zobayan dowiadczony pilot i instruktor lecia kierujc si wzrokiem, a nie wskazaniami instrumentw w czasie caego lotu tragicznie zakoczonego.