Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na konferencję inaugurującą Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Debata odbędzie się w formule on-line 9 listopada.  Celem spotkania jest dyskusja na temat przyszłości kształcenia branżowego w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego. Wydarzenie będzie służyło także promocji edukacji zawodowej, która stanowi środek do osiągnięcia efektywnego rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego. Hasło tegorocznego Tygodnia brzmi „Kształcenie i szkolenia zawodowe na rzecz zielonych i cyfrowych przemian”.

Aktualne odpowiedzi na aktualne wyzwania w kształceniu zawodowym i na rynku pracy

W panelu plenarnym pt. „System edukacji a rynek pracy – szanse i wyzwania” udział zadeklarowali sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Poseł na Sejm RP Teresa Wargocka, wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. dr Grzegorz Kądzielawski i dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek. Dyskusja będzie dotyczyła istotności kształcenia zawodowego, wagi umiejętności praktycznych i umiejętności przyszłości dla potrzeb gospodarki, systemu diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności w Polsce z uwzględnieniem współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz aktualnych wy-zwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych.

Cyfryzacja, sztuczna inteligencja, biotechnologia, robotyka i inne nowoczesne technologie rozwijają się z prędkością światła. Niewielki ułamek innowacji wywodzi się jednak z rezultatów badań naukowych. Zdecydowana większość to efekt potrzeb praktycznych, na które wyspecjalizowani fachowcy są w stanie odpowiedzieć najlepiej. Kolejna rewolucja przemysłowa generuje powstawanie nowych zawodów i stanowisk pracy, a także powoduje zmianę kwalifikacji wymaganych przy istniejących już zawodach. Musimy pamiętać jednak, że nie technologia, ale ludzie stoją u źródła nowej ery. – Podczas konferencji, którą Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje z okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będziemy zajmowali się i dyskutowali o rozwijaniu kompetencji młodych ludzi w taki sposób, aby byli przygotowani i otwarci na zmiany, na świat, którego jeszcze nie znamy – podkreśla dyrektor generalny dr Paweł Poszytek.

Istotną rolę w dopasowaniu kompetencji i umiejętności do oczekiwań pracodawców i wymagań nowoczesnej gospodarki pełnią staże w przedsiębiorstwach. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela dofinansowania w ramach programu Erasmus+ na tego rodzaju działania – ich wartością dodaną jest możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach w innych krajach europejskich a tym samym poprawa umiejętności posługiwania się w języku obcym i doskonalenia kompetencji miękkich. W ostatnich czterech latach w ramach Erasmus+ wyjechało na staże za granicę 100 tys. młodych Polaków. Realizacja praktyk zagranicznych pomaga w wykształceniu w pełni samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, kreatywnego, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe, świadomego wagi i możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji także po ukończeniu szkoły.

Jednym z kluczowych aspektów jest współpraca pomiędzy sektorami edukacji zarówno wyższej, jak i zawodowej, oraz pracodawcami. Wykształcenie i wiedza zawodowa stanowią kluczowe czynniki decydujące o przydatności i powodzeniu pracownika na rynku pracy. System edukacji ma za zadanie przygotować absolwentów, którzy będą zdolni do podjęcia pierwszej pracy zawodowej, a w ostatnich latach rola sektora kształcenia zawodowego w tym procesie wzrasta.

Świadomi pracodawcy coraz częściej włączają się w proces aktualizowania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przyszłych pracowników, poprzez kształcenie dualne bądź organizowanie staży dla absolwentów szkół, wiedzą bowiem, że inwestowanie w kadry, w tym również najniższego szczebla, może przynieść im wymierne korzyści.

Współczesne zatrudnienie wymaga współczesnego zestawu umiejętności

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest organizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2016 r. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat atrakcyjnej i szerokiej oferty kształcenia zawodowego oraz odbudowa prestiżu szkolnictwa zawodowego. Podczas Tygodnia Komisja Europejska organizuje wydarzenia centralne, które w tym roku odbywają się on-line w dniach 9-13 listopada w ramach Prezydencji Niemiec. Towarzyszą temu wydarzania organizowane w państwach członkowskich i współpracujących z UE. O skali tej inicjatywy świadczy liczba uczestników, która w tej edycji przekroczyła już 1,1 miliona osób w 34 krajach.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych został zainaugurowany przemówieniem Nicolasa Schmita, Europejskiego Komisarza ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych, który zachęca do udziału w Europejskim Tygodniu wszystkie osoby dbające o to, by uczestnictwo w kształceniu i szkoleniach zawodowych umożliwiało młodym ludziom zdobycie umiejętności, które są niezbędne do znalezienia satysfakcjonującej pierwszej pracy. – Teraz nastał odpowiedni moment, aby Państwa głos został usłyszany. Potrzebujemy natychmiastowych działań, aby zapewnić ludziom umiejętności niezbędne do odbudowy naszej gospodarki. Dążymy do przyspieszenia procesów cyfryzacji i ekologizacji, natomiast nie osiągniemy dobrobytu gospodarczego w tych obszarach bez wykwalifikowanej siły roboczej.

Zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych w listopadzie 2020, aby nadać nowy impuls kształceniu i szkoleniu zawodowemu oraz praktykom zawodowym!

Więcej informacji na stronie www.frse.org.pl