Poland

Europejska turystyka ma się dobrze

Szlak wodny Wielka Ptla Wielkopolski. Materiay promocyjne

O 5,3 procent wzrosa w pierwszych 10 miesicach zeszego roku liczba przyjazdw turystw zagranicznych do Polski, wynika z opracowania Europejskiej Komisji ds. Turystyki.

W 2019 roku ruch turystyczny w Europie urs o 4 procent, czyli o 2 procent mniej ni w 2018 roku. Powodem spowolnienia byy, zdaniem Europejskiej Komisji ds. Turystyki (ETC) napicia polityczne i handlowe, zakaz przyjazdw dla chiskich grup spowodowany zachorowaniami wywoanymi koronawirusem (koronawirus pojawi si w grudniu) i sabsza koniunktura gospodarcza.

Cho prawie kady z analizowanych krajw zanotowa wzrost liczby przyjazdw, to tylko w trzech wypadkach wskanik ten wynis lub przekroczy 10 procent. Mowa o Czarnogrze (plus 21 procent), Turcji (plus 14 procent) i Litwie (plus 10 procent). Wynik lepszy ni rednia dla Europy (3,5 procent) zanotoway rwnie Sowacja (9 procent) i Holandia (8 procent). Serbia zawdzicza 7-procentowy wzrost liczby przyjazdw z Chin zniesieniu wiz i dobrym stosunkom dyplomatycznym midzy oboma krajami.

W wypadku Polski w pierwszych 10 miesicach roku liczba przyjazdw zwikszya si o 5,3 procent, a noclegw o 5,2 procent podaje ETC.

Cz krajw zanotowaa jednak spadki przykadem moe by Rumunia (mniej turystw o 4 procent), dla ktrej nadal wyzwaniem pozostaje rozwj infrastruktury i promocja. Gorszy wynik miaa te Islandia, ktra stracia na upadku taniej linii lotniczej WOW Air i wysokim kursie korony (minus 14 procent).

W zeszym roku lepsze wyniki mia sektor zakwaterowania. Wskanik oboenia wzrs o 0,4 procent, a rednia cena i przychd na pokj odpowiednio o 2,1 i 2,5 procent. Z drugiej strony jednak zmala wskanik wzrostu liczby dostpnych miejsc noclegowych. W zeszym roku najlepiej rozwijay si hotele w krajach rdziemnomorskich.

ETC odnoszc si do perspektyw hotelarstwa w tym roku jako najwiksze zagroenie wskazuje zakaz podrowania chiskich turystw w zwizku z pojawieniem si koronawirusa. Z drugiej strony szans na rozwj jest popyt na wyjazdy wrd Amerykanw mae bezrobocie, wzrost pac to czynniki, ktre rozruszay konsumpcj wrd tamtejszych klientw, w tym popyt na usug turystyczne. Dodatkowym czynnikiem skaniajcym do podrowania by mocny dolar, dziki czemu wyjazdy do Europy byy dla mieszkacw USA tasze. Stany Zjednoczone s bardzo wanym rynkiem rdowym dla Starego Kontynentu, szczeglnie dla krajw w basenie Morza rdziemnego, takich jak Turcja (wzrost liczby przyjazdw w 2019 roku o 30 procent), Cypr (27 procent) i Czarnogra (26 procent).

ETC pisze, e cho wiatowa gospodarka ma w tym roku wzrosn o 3,3 procent, to nie naley lekceway zagroe wynikajcych z napitych relacji handlowych, politycznych, niepokojw spoecznych, zagroe epidemiologicznych i klimatycznych.