Poland

Europejska agencja spodziewa się rozszerzenia epidemii

European Union 2020 - Source : EP/ Benoit BOURGEOIS

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorb, agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna zwalczanie chorb zakanych, wydaa komunikat, w ktrym informuje, e spodziewa si kolejnych zachorowa wywoanych wirusem COVID-19 nie tylko we Woszech, ale i w innych krajach UE.

W cigu ostatnich 24 godzin woskie Ministerstwo Zdrowia potwierdzio rosnc liczb przypadkw koronawirusa, w tym dwa zgony na pnocy kraju i pojedyncze przypadki w innych regionach. ECDC blisko monitoruje sytuacj. Pozostajemy w kontakcie z wadzami Woch, by zapewni wszelk niezbdn pomoc i wsparcie w wysikach - czytamy w owiadczeniu podpisanym przez Andre Ammon, dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorb.

Ammon dodaa, e kolejnego komunikatu mona si spodziewa w cigu 24 godzin, a ECDC pozostaje w kontakcie z Komisj Europejsk i europejskim oddziaem WHO.

W zwizku z szybko zmieniajc si sytuacj, kolejne przypadki infekcji spodziewane s we Woszech oraz by moe w (innych krajach) Unii Europejskiej w najbliszych dniach - dodaa dyrektor agencji.

Ekstraordynaryjne rodki, zastosowane w pnocnych Woszech w celu ograniczenia epidemii mog zosta podobnie wdroone w innych spoecznociach w najbliszych dniach - ostrzega w komunikacie Andrea Ammon.

We Woszech potwierdzono jak dotd 132 przypadki infekcji koronawirusem COVID-19 oraz dwa zgony. Poza Wochami, wczeniej zachorowania potwierdzono we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz pojedyncze przypadki w Finlandii, Szwecji i Belgii.