Poland

Epidemia w Polsce: Blisko 500 tysięcy osób w kwarantannie

£ó¿ko szpitalne z respiratorem

Fotorzepa, Bartosz Jankowski

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach wzros³a trzydziesty dziewi¹ty dzieñ z rzêdu i wynosi 1 254. Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 7667 wolnych ³ó¿ek i 523 respiratory. Liczba osób na kwarantannie wzros³a w ci¹gu doby o ponad 7134 i przekroczy³a 496 213.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, liczba osób objêtych w naszym kraju kwarantann¹ wzros³a o 7 134 i wynosi 496 213 - najwiêcej od pocz¹tku epidemii.

Od czwartku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 3 457 (2,67 proc.). Za ozdrowia³ych uznano w sumie 132 724 zaka¿onych.

Od czterdziestu piêciu dni zaka¿onych przybywa szybciej ni¿ ozdrowia³ych. Ostatni raz dobowa liczba ozdrowieñców by³a wy¿sza od dobowej liczby nowych zaka¿eñ 14 wrzeœnia.

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group