Poland

Epidemia: Mniej niż 500 wolnych respiratorów dla zakażonych

Oddzia³ szpitala zakaŸnego w Warszawie

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach wzros³a trzydziesty pi¹ty dzieñ z rzêdu i wynosi 999. Liczba osób objêtych kwarantann¹ spad³a o 163 i wynosi ok. 445991. Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 7328 wolnych ³ó¿ek i 491 respiratorów.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowane w Polsce s¹ 12282 osoby. Od niedzieli liczba pacjentów wzros³a o 395 (3,32 proc.).

Liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach roœnie nieprzerwanie od 32 dni. Dla osób zaka¿onych koronawirusem w szpitalach pozosta³o 7 328 wolnych ³ó¿ek.

Czytaj wiêcej:

"Usadzenie starszych ludzi w domach". Prof. Horban o decyzji premiera

Obecnie 999 osób - o 52 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów wzros³a o 5,5 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 491 wolnych respiratorów.

Dane na temat respiratorów w zwi¹zku z epidemi¹ resort zdrowia publikuje od 11 czerwca. Od tego czasu liczba osób wymagaj¹cych respiratorów po raz pierwszy przekroczy³a sto 26 wrzeœnia.

W pi¹tek po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Obecnie zasoby wynosz¹ 19 610 ³ó¿ek i 1 490 respiratorów. W ci¹gu doby liczba dostêpnych ³ó¿ek wzros³a o 157 (0,8 proc.), a liczba dostêpnych respiratorów - o 33 (wzrost o 2,26 proc.).

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, liczba osób objêtych w naszym kraju kwarantann¹ spad³a o 163 i wynosi 445 991 (spadek o 0,04 proc.).

Czytaj tak¿e:

Polska: 100 tys. zaka¿eñ koronawirusem w 215 dni, potem w 17 dni

Od czwartku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 2683 - do 115 302 (wzrost o 2,38 proc.).

Od czterdziestu jeden dni zaka¿onych przybywa szybciej ni¿ ozdrowia³ych. Ostatni raz dobowa liczba ozdrowieñców by³a wy¿sza od dobowej liczby nowych zaka¿eñ 14 wrzeœnia.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry