Poland

Epidemia a zwolnienie firmy z kosztów sądowych - wyrok SN

Adobe Stock

Jeli przedsibiorca radzi sobie z epidemi, rygory z ni zwizane nie uzasadniaj zwolnienia go z kosztw sdowych, gdy ma proces.

To sedno orzeczenia Sdu Najwyszego wskazujcego, jak sdy maj postpowa ze stronami procesu wystpujcymi o zwolnienie od kosztw sdowych.

Kwestia ta wynika w sprawie z powdztwa ministra spraw wewntrznych i administracji przeciwko M.J. i E.P., stronom umowy sprzeday nieruchomoci, o ustalenie jej niewanoci. Sd Apelacyjny we Wrocawiu odrzuci skarg kasacyjn pozwanego przedsibiorcy restauratora jako nieopacon, po tym jak sd oddali jego wniosek o uwolnienie od kosztw sdowych z powodu kopotw wynikych z epidemii. Z zebranych dowodw wynikao, e posiada 170 tys. z oszczdnoci i razem z on ma stay dochd 12,5 tys. z miesicznie, a jego dziecko uczy si w patnej szkole z wysokim czesnym. Sprawa dotyczya za wanoci zawartej umowy sprzeday nieruchomoci, za ktr zapaci w 2016 r. 900 tys. z.

W zaaleniu do SN pozwany zarzuci naruszenie art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sdowych w sprawach cywilnych. Ten stanowi, e zwolnienia od kosztw moe si domaga osoba, ktra zoy owiadczenie, e nie jest w stanie ich ponie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi j na taki uszczerbek. Argumentowa, e jest mikroprzedsibiorc prowadzcym usugi gastronomiczne i w ostatnim czasie ponis znaczne wydatki na zakup nieruchomoci i jej przystosowanie do prowadzenia drugiej restauracji. Ponadto dotkny go skutki ogranicze zwizanych z pandemi, zmuszajce do przeksztacenia dziaalnoci ze stacjonarnej restauracji na sprzeda da na wynos i pozbawiajce dochodw z prowadzenia usug na miejscu, w lokalu. Jednoczenie musi nadal ponosi obcienia zwizane z prowadzeniem restauracji.

Sd Najwyszy nie podzieli tej argumentacji. Stwierdzi, e zebrane w sprawie dane o skutkach ogranicze pandemicznych wskazuj na elastyczno pozwanego jako przedsibiorcy, bo przerzuci si na sprzeda posikw na wynos. Jednoczenie ograniczenia w dziaalnoci gastronomicznej s stopniowo znoszone, nie mog by wic traktowane jako stay czynnik wpywajcy na ocen skutkw odmowy zwolnienia od kosztw sdowych, o ktrej mowa w art. 102 ust. 1 ustawy. A opaty od skargi kasacyjnej pochaniay niewiele ponad jedn czwart oszczdnoci.

Te fakty oraz to, e pozwany nadal prowadzi dotychczasow dziaalno, nie pozwalaj na uwzgldnienie jego zaalenia wskazaa Katarzyna Tyczka-Rote, sdzia sprawozdawca.

Sygnatura akt: V CZ 31/20

Football news:

Ceferin made it clear that we are categorically against it. UEFA on Bartomeu's words about the European super League
Pep on the criticism: Defeat is becoming a disaster these days because of social media. Sometimes the opponent is better than us, this is life
FIFA about Bartomeu's words about the European super League: we do not know about any agreement
Brother, don't give up on him. He's playing against us. Benzema asked Mendy not to give the ball to Vinicius at half-time of the match with Borussia
In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time