Poland

Elektroniczny sąd gospodarczy na bazie pliku JPK

Adobe Stock

Odpowiednie wykorzystanie istniejcych ju baz danych pozwolioby uniezaleni wymiar sprawiedliwoci od czynnika ludzkiego. Kolejne kwarantanny nie paraliowayby ju sdw, przynajmniej jeli chodzi o sprawy wane dla przedsibiorcw.

Covid-19 obnay stan polskiego wymiaru sprawiedliwoci i jego uzalenienie od czynnika ludzkiego oraz tradycyjnego dorczania listw sdowych. Wirus zamrozi sprawy gospodarcze, a tym samym odebra jedyny rodek przymusu pastwowego, jaki posiada wierzyciel wzgldem dunika. Stan taki nigdy wicej w przyszoci nie powinien si powtrzy. Zmiany s niezbdne natychmiast. Chodzi o utworzenie elektronicznego sdu gospodarczego.

Wirus zabi kredyt

Brak realnej moliwoci odzyskania dugu wedug pastwowej procedury to de facto zamroenie kredytu kupieckiego i powrt do patnoci z gry, bo kady teraz bdzie kumulowa gotwk i nikt nie odway si zaryzykowa wydania towaru, pracujc na kilkuprocentowej mary. Znamienne s teraz take rozmowy najemcw z wynajmujcymi, ktrzy podczas negocjacji obniki czynszu podnosz od razu argument to prosz mnie pozwa". Zreszt jeszcze przed stanem zagroenia epidemicznego wizja procesu sdowego nie bya straszna dunikom, ktrzy nagminnie w negocjacjach w sprawie patnoci wykorzystywali perspektyw odzyskania dugu dopiero za kilka lat, kpic ze skutecznoci procedur sdowych i egzekucyjnych. Nadto z przykroci trzeba przyzna, e obecnych sdw powszechnych i obowizujcych procedur nie da si szybko zinformatyzowa. Potrzebny jest nowy Elektroniczny Sd Gospodarczy wraz z pastwowym systemem wezwa do zapaty.

Polska ma co unikatowego, czyli system elektronicznej komunikacji patnikw (przedsibiorcw) z organami skarbowymi na bazie Jednolitych Plikw Kontrolnych. Sam fakt wysyania przez przedsibiorcw informacji o wystawionych fakturach i potwierdzenie tych faktur u drugiej strony przez system pastwowy czyni t baz danych jedn z najbardziej bezpiecznych, ktr trudno zmanipulowa i uzyska na jej podstawie nakazu zapaty dla nieistniejcej wierzytelnoci.

Nowe otwarcie

Mamy zatem bezpieczn baz wierzytelnoci, z potwierdzeniem w rejestrach dunikw, ktr wystarczy tylko nieznacznie legislacyjnie zmodyfikowa na potrzeby wymagalnoci roszcze, eby umoliwiaa ona automatyczne wystawianie nakazw zapaty, bez udziau czynnika ludzkiego.

Kolejnym niezbdnym elementem s pastwowe rejestry przedsibiorcw i system dorcze elektronicznych. Samo wymaganie od przedsibiorcy, aby od jutra komunikowa si z sdem tylko za pomoc komunikacji elektronicznej, nie jest nadmierne i zapewne z atwoci uzyska akceptacj.

Warto stworzy elektroniczny rejestr dorcze dla przedsibiorcw, gdy z niego mogaby korzysta take caa administracja, a to znaczco obniyoby koszty funkcjonowania pastwa, a w czasach kryzysu nie zamraaoby pastwa w sferze gospodarczej.

Nadto, gdybymy nie chcieli tego jednorazowo wymc od przedsibiorcw w formie ustawowej, mona z atwoci wyobrazi sobie, e sprzedawca uzalenia udzielenie kredytu kupieckiego od wpisania si nabywcy do rejestru dorcze elektronicznych przedsibiorcw.

Oczywicie mona take zaproponowa inny sposb elektronicznej komunikacji pomidzy sdem i stronami. To pozostawiamy twrcom technologii.

Przyjazna platforma

A zatem, gdy ju mamy system dorcze i baz do wydawania nakazw zapaty w oparciu o wierzytelnoci zgoszone do organw skarbowych w formie plikw JPK, to wystarczy opisane bazy opakowa w przyjazn platform i udostpni przedsibiorcom Elektroniczny Sd Gospodarczy, ktry bdzie mg obsugiwa bez udziau ludzkiego tysice spraw dziennie, i to ju w pierwszym dniu wymagalnoci faktur. Dodajmy, inny ni dotychczas dziaajcy e-sd. Przede wszystkim kompatybilny z innymi bazami danych, jak Krajowy Rejestr Sdowy, odbiurokratyzowany, wydolny o interfejsie pisanym dla jego klientw, a nie dla programistw.

Oczywicie wydanie nakazu zapaty bdzie poprzedzone wezwaniem do zapaty do dobrowolnego uregulowania zaduenia, wygenerowanym przez system. Bdzie ono trafia do odpowiedniego urzdu skarbowego. Tym samym dunik, ktry nie zapaci zobowizania, moe spodziewa si kontroli skarbowej, co z pewnoci zmo- tywuje niektrych do uregulowania nalenoci bez zbdnego procesu.

Gdyby jednak do zapaty nie doszo, system na wniosek powoda wyda stosowny nakaz zapaty, co, jak wiemy, doprowadzi w 70 proc. do jego uprawomocnienia. W pozostaych sprawach, o ile nie bd wymagay opinii biegego sdowego, sd wyda wyrok na posiedzeniu niejawnym na bazie argumentw i dowodw przedstawionych przez strony. Tak, to bdzie proces pisemny. Tylko sprawy, w ktrych zasadne bdzie dopuszczenie dowodu z opinii biegego, ktry tradycyjnie jest dodatkowo suchany na rozprawie, bd trafiay do tradycyjnego sdu powszechnego.

Naszym zdaniem Elektroniczny Sd Gospodarczy mgby zacz funkcjonowa nawet do koca wakacji, a sam system wezwa do zapaty zapewne o wiele szybciej. A kolejne kwarantanny nie sparaliuj ju wymiaru sprawiedliwoci chocia w sferze spraw gospodarczych.

Football news:

Brescia coach on Balotelli's suspension: He didn't even appear in Zoom in quarantine
Wenger said again that Arsenal left their soul on Highbury. We understand what this phrase means
Messi is still training individually
Matteis de Ligt: Ronaldo is the best player of his generation and a role model
Van der Vaart on Real Madrid: Even if you are Raul or Ronaldo – if you haven't scored in two matches, they want to sell you already!
Koke: Atletico should be declared the winner of the Champions League if the season is not finished. We beat out the champion
Hakimi will return to Real Madrid and extend his contract until 2025