Poland

Ekstraklasa. Zagrają dla Kazimierza Górskiego

Pi³karze wszystkich klubów wyjd¹ na rozgrzewkê w okolicznoœciowych koszulkach, podczas transmisji pojawi¹ siê grafiki przypominaj¹ce Kazimierza Górskiego, który urodzi³ siê 2 marca 1921 roku we Lwowie.

Zanim Górski odniós³ sukcesy z reprezentacj¹ na igrzyskach olimpijskich w Monachium (1972) i mundialu w RFN (1974), by³ m.in. zawodnikiem i trenerem Legii, która w sobotê zmierzy siê w Zabrzu z Górnikiem. Bêdzie okazja do wspomnieñ wielkich meczów obu dru¿yn.

Teraz te¿ mo¿na siê spodziewaæ du¿ych emocji, bo Legia broni tytu³u i pozycji lidera, a Górnik zajmuje czwarte miejsce i walczy o europejskie puchary. Dopisuje równie¿ pogoda, wiêc pi³karzom nie powinny przeszkadzaæ mróz, œnieg, ani Ÿle przygotowana murawa.

19. KOLEJKA

Pi¹tek: Raków - Podbeskidzie (18.00, Canal+ Sport, nSport+); Warta - Lech (20.30, Canal+ Sport, Canal+ 4K, TVP Sport).

Sobota: Stal - Lechia (15.00, Canal+ Sport); Jagiellonia - Piast (17.30, Canal+ Sport); Górnik - Legia (20.00, Canal+ Sport, Canal+ 4K).

Niedziela: Wis³a P³ock - Wis³a Kraków (12.30, Canal+ Sport); Cracovia - Zag³êbie (15.00, Canal+ Premium, Canal+ 4K); Œl¹sk - Pogoñ (17.30, Canal+ Premium).

Football news:

Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?