Poland

Ekstraklasa: Nowy skrzydłowy daje zwycięstwo Warcie

Warta Poznañ - Wis³a P³ock 2:0

Fot. Mateusz Ludwiczak / Wis³a P³ock S.A.

Sprowadzony w styczniu z niemieckiego Holstein Kiel skrzyd³owy Warty Poznañ, Makana Baku, dwoma golami zapewni³ ekipie z Poznania zwyciêstwo w meczu z Wis³¹ P³ock - relacjonuje Onet.

Dziêki wygranemu 2:0 meczowi z Wis³¹ P³ock Warta Poznañ w 2021 roku zd¹¿y³a ju¿ podwoiæ swój punktowy dorobek z jesieni 2020 roku - zauwa¿a Onet.

Nad ostatni¹ w tabeli Stal¹ Mielec Warta ma ju¿ dziesiêæ punktów przewagi.

Jesieni¹ to w³aœnie w meczu z Wis³¹ P³ock Warta zdoby³a swoj¹ pierwsz¹ bramkê po powrocie do Ekstraklasy i odnios³a pierwsze zwyciêstwo (na wyjeŸdzie wygra³a 3:1).

W poniedzia³kowym meczu Warta wysz³a na prowadzenie ju¿ w 3. minucie - po podaniu Macieja ¯urawskiego swojego debiutanckiego gola w barwach Warty zdoby³ wypo¿yczony z Holstein Kiel Makana Baku.

Baku podwy¿szy³ prowadzenie Warty w 59. minucie - Krzysztof Kamiñski obroni³ wówczas strza³ Mateusza Kuzimskiego, ale do odbitej przez niego pi³ki dopad³ Baku i bez problemu umieœci³ j¹ w siatce.

W koñcówce spotkania wynik móg³ jeszcze podwy¿szyæ £ukasz Tra³ka, ale trafi³ w poprzeczkê.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR