Poland

Ekonomiści JP Morgan ostrzegają przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu

JP Morgan to największy na świecie bank inwestycyjny finansujący firmy z branży paliw kopalnych ostrzegł klientów, że kryzys klimatyczny zagraża przetrwaniu ludzkości. Dotarła do niego sieć BBC, która ujawniła zawarte w nim wnioski.

Raport JP Morgana na temat ryzyka gospodarczego związanego z globalnym ociepleniem spowodowanym przez człowieka mówi, że polityka klimatyczna musi się zmienić, bo inaczej świat stanie przed nieodwracalnymi skutkami.

Badanie uwypukla rosnące obawy głównych instytucji z Wall Street dotyczące ryzyka finansowego i reputacyjnego związanego z dalszym finansowaniem sektorów odpowiedzialnych za wysoką emisję dwutlenku węgla, takich jak ropa i gaz.

Ucierpi gospodarka, ludzie, planeta

Badania przeprowadzone przez ekonomistów JP Morgana, Davida Mackiego i Jessikę Murray, wskazują, że kryzys klimatyczny wpłynie na gospodarkę światową, zdrowie ludzi, dostęp do wody,  migrację i przetrwanie innych gatunków na Ziemi.
„Nie możemy wykluczyć katastrofalnych skutków, w których zagrożone jest ludzkie życie” - napisano.

W oparciu o obszerną literaturę akademicką i prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), w dokumencie zauważono, że globalne ocieplenie osiągnie 3,5 ° C powyżej poziomów z okresu przedindustrialnego do końca wieku. Mówi się, że większość szacunków dotyczących prawdopodobnych kosztów ekonomicznych i zdrowotnych jest zdecydowanie zbyt mała, ponieważ nie uwzględniają utraty bogactwa, stopy dyskontowej i możliwości zwiększenia klęsk żywiołowych.

Potrzebna nowa polityka klimatyczna

Autorzy twierdzą, że decydenci polityczni muszą zmienić kierunek działania, ponieważ dotychczasowa polityka klimatyczna „prawdopodobnie zepchnęłaby Ziemię w miejsce, którego nie widzieliśmy przez wiele milionów lat”, z rezultatami, których odwrócenie może być niemożliwe. „Chociaż dokładne prognozy nie są możliwe, jasne jest, że Ziemia zmierza w niezrównoważonym kierunku. W pewnym momencie coś będzie musiało się zmienić, jeśli rasa ludzka przetrwa ”m- napisano w raporcie.

JP Morgan twierdzi, że zmiana klimatu „odzwierciedla globalną niedoskonałość rynku w tym sensie, że producenci i konsumenci emisji CO2 nie płacą za powstałe szkody klimatyczne”. Aby to odwrócić, bank podkreśla potrzebę globalnego podatku od emisji dwutlenku węgla, ale ostrzega, że ​​„nie nastąpi to w najbliższym czasie” z powodu obaw o zatrudnienie i konkurencyjność. Autorzy twierdzą, że „prawdopodobnie sytuacja klimatyczna będzie się nadal pogarszać, być może bardziej niż w jakimkolwiek scenariuszu IPCC”.

Autorzy raportu JP Morgan podkreślają, że zmiany muszą zajść na poziomie mikro, co wiąże się ze zmianami w zachowaniu osób, firm i inwestorów, ale jest to mało prawdopodobne bez udziału organów podatkowych i finansowych.

W zeszłym roku analiza opracowana dla „The Guardian” przez Rainforest Action Network, amerykańską organizację zajmującą się ochroną środowiska, wykazała, że ​​JP Morgan była jedną z 33 potężnych instytucji finansowych, które dostarczyły około 1,9 miliarda dolarów na sektor paliw kopalnych między 2016 i 2018.

Rzecznik JP Morgan powiedział BBC, że zespół badawczy odpowiedzialny za raport był „całkowicie niezależny od firmy jako całości”.

Raport miał powstać 13 stycznia, a autorem pliku był Gabriel de Kock, dyrektor wykonawczy JP Morgan .