Poland

Egzamin na prawo jazdy w czasie pandemii

MOTO Tu i teraz

W temacie zdawania egzaminw na prawo jazdy w czasach rozmraania gospodarki i panujcej nadal pandemii, powstao wiele mitw, ktre nie zawsze s prawdziwe. Zapytalimy u rda jakie obowizuj zasady zdawania egzaminw.

Zamknicie z pocztkiem marca Wojewdzkich Orodkw Ruchu Drogowego (WORD) spowodowao przestj w egzaminowaniu przyszych kierowcw, jak te szkoleniach prowadzonych przez orodki. Teraz powoli przyszed czas powrotu do normalnoci. Nowe zasady obowizujce w WORD-ach budz do due emocje. Pojawiy si informacje dotyczce znaczcych obostrze w zasadach dziaalnoci placwek, jak te przerywania egzaminw w momencie kichnicia. Jak jest naprawd i jak duy obowizuje rygor? O to zapytalimy Tomasza Matuszewskiego, zastpc dyrektora warszawskiego WORD-u. Oto jak wyglda proces egzaminacyjny w nowej rzeczywistoci.

Dlaczego przepisy dotyczce egzaminowania adeptw na prawo jady nie s we wszystkich Wojewdzkich Orodkach Ruchu Drogowego ujednolicone? Czy oznacza to, e w WORD-ach jest dowolno dziaa i zasad?

Przepisy dotyczce warunkw i zasad przeprowadzania egzaminw s ujednolicone dla wszystkich WORD-w w kraju. Okrela je gwnie ustawa o kierujcych pojazdami w czci dotyczcej sprawdzania kwalifikacji i przeprowadzania egzaminw pastwowych oraz rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez egzaminatorw oraz wzorw dokumentw stosowanych w tych sprawach. W zwizku z tym w zakresie istoty organizacji i przeprowadzania egzaminw pastwowych nie ma dowolnoci. Przyczyn ewentualnych rnic naley raczej upatrywa w obszarze akcydentalnym zwizanym gwnie z szeroko rozumian infrastruktur rne pojazdy, rne rozwizania drogowe oraz indywidualizmem ludzi stosujcych te same przepisy.

Czy rnice w podchodzeniu do sposobu egzaminowania nie spowoduj sytuacji, w ktrej ludzie zaczn podrowa po kraju w poszukiwaniach orodka z najmniejszymi restrykcjami?

Osoby uzyskujce uprawnienia od dawna samodzielnie wybieraj miejsca, w ktrych zamierzaj skada egzamin na prawo jazdy. Do zamierzchych nale czasy ,,przywizania kandydata na kierowc do miejsca egzaminowania znajdujcego si na obszarze wojewdztwa, na terenie ktrego by zameldowany. Powyszy wybr wynika z wielu przesanek i moim zdaniem nie powinno si go ogranicza. Jeli chodzi o restrykcje rozumiem, e zwizane z obecn sytuacj epidemii kady dyrektor WORD ustala je w oparciu o przepisy odpowiedniego rozporzdzenia Rady Ministrw oraz wytyczne Inspekcji Sanitarnej.

Jakie obostrzenia s w warszawskich WORD-ach? Na co musz by przygotowani egzaminowani? Mowa w szczeglnoci o tych zdajcych egzamin na kategori m.in. B, B+E, C, C+E.

Szczegowo mona si z nimi zapozna na naszej stronie internetowej. Generalnie trzeba by przygotowanym na sytuacj ogranicze wynikajcych z obowizujcych przepisw prawa oraz troski o bezpieczestwo wszystkich naszych klientw oraz pracownikw. WORD Warszawa zapewnia m.in. dostp do rodkw dezynfekujcych przy wejciu do budynku oraz sal egzaminacyjnych i wykadowych. Pojazdy egzaminacyjne i ww. sale s poddawane procesowi dezynfekcji kadorazowo po przeprowadzonym egzaminie. Wymagamy respektowania nastpujcych zasad:
Osoba wchodzca na teren WORD Warszawa wyraa zgod na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje si poleceniom pracownika WORD Warszawa zgodnie z owiadczeniem, ktre podpisuje w obecnoci upowanionego pracownika WORD bezporednio przed wejciem na teren Orodka.
Osoba zobowizana jest podda si pomiarowi temperatury ciaa termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatur nie bdzie rejestrowany. W przypadku wyniku temperatury podwyszonej (powyej 37,5 stop.), osoba nie zostanie wpuszczona na teren budynku WORD oraz dopuszczona do egzaminu lub szkolenia.
Osoba wchodzca zobowizana jest do poddania si dezynfekcji doni pynem dezynfekujcym.
Osoby przebywajce na terenie WORD Warszawa zobowizane s do przebywania w miejscach wyznaczonych, dostosowanych do norm odlegoci midzy poszczeglnymi osobami.
Osoby przystpujce do egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowizane s do posiadania swojego kasku.

W mediach pojawiy si doniesienia, e osoba zdajca pojawi si w orodku z katarem czy kaszlem, nie zostanie dopuszczona do egzaminu. Czy jest to prawda? Przecie w tym okresie wiele osb cierpi z powodu np. alergii co nie jest przecie jednoznaczne z byciem zaraonym COVID-19.

W WORD w Warszawa nie stosujemy adnych dodatkowych obostrze i nie s mi znane przypadki, aby nasi egzaminatorzy lub wykadowcy zgaszali zaistnienie podobnych przypadkw. Oczywicie naszej pracy towarzyszy roztropna czujno i towarzyszca jej odpowiedzialno za siebie i innych. W zwizku z tym nie mona wykluczy sytuacji nie dopuszczenia do egzaminu osoby nieposiadajcej odpowiedniej sprawnoci fizycznej zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie regulacjami.

Football news:

Three Atalanta players have scored 15+ goals in the Serie A season. This is the best result since 1952
Setien on the title fight: Barcelona does everything possible, but Real Madrid wins all the matches
Lampard after 0:3 with Sheffield: Chelsea must fight for the top 4. I've learned a lot
Simone Inzaghi: Scudetto for Lazio-a place in the Champions League. Talk of winning Serie A was exaggerated
Player the Premier League has admitted that he is gay anonymously. The letter was sent to the newspaper by the Foundation named after a football player who committed suicide after coming out
Messi has given 20 assists in La Liga. This is the best result of the tournament in 11 years
Chelsea lost by at least 3 goals in the Premier League for the first time in 11 months