Poland

Dzisiaj 15 rocznica śmierci Jana Pawła II

pokaż komentarz

@xxwykopekxx: przecież nawet dziecko wie, że to Bolek obalił cały Związek Radziecki i komunę.

@Pondo_Sinatra: Wałęsa swoje zasługi na pewno miał, ale raczej nie do końca to jego zasługa. Chodziło o to, że nasz komunistyczny rząd chciał się z kimś pokojowo dogadać.

Rząd Mieczysława Rakowskiego

27 września 1988 został powołany na Prezesa Rady Ministrów, zastępując Zbigniewa Messnera[14]. Rząd Mieczysława Rakowskiego podjął próby reform gospodarczych, doprowadzając m.in. do uchwalenia w 1988 przez Sejm IX kadencji przejrzystej i korzystnej dla drobnych i średnich przedsiębiorców ustawy o działalności gospodarczej tzw. ustawy Wilczka, przygotowanej przez ówczesnego ministra przemysłu Mieczysława Wilczka, kładącej podstawy pod przywrócenie w Polsce wolnego rynku po upadku i demontażu tzw. realnego socjalizmu[15]. Obecnie już nieobowiązująca ustawa Wilczka była często chwalona za swoje odbiurokratyzowanie i przejrzystość przez ekonomistów i polityków różnych opcji[16]. Rząd Rakowskiego doprowadził także do przyjęcia ustaw umożliwiających komercjalizację niektórych przedsiębiorstw państwowych i urynkawiających ceny. Natomiast szczególne kontrowersje i krytykę, zwłaszcza wśród ówczesnych środowisk opozycyjnych, wywołała decyzja rządu o złożeniu do sądu wniosku o upadłość Stoczni Gdańskiej im. Lenina, historycznej kolebki ruchu związkowego i społecznego „Solidarność”[17]. Rządowi Rakowskiego wytykano także przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia 17 maja 1989 przez Sejm szczególnie korzystnej dla polskiego Kościoła rzymskokatolickiego ustawy o stosunku państwa do Kościoła[18], powołującej m.in. Komisję Majątkową, legitymizującej – funkcjonującą już wcześniej w okresie PRL, tj. od 1949 – Komisję Wspólną Rządu i Episkopatu jako nadrzędne ciało konsultatywne pomiędzy władzami państwowymi a kościelnymi, czy też poszerzającej uprawnienia finansowe Funduszu Kościelnego. W związku z tym niektórzy późniejsi krytycy polityki premiera Rakowskiego zarzucali mu położenie podwalin pod powstanie w Polsce państwa wyznaniowego[19].

15 marca 1989 Rada Ministrów pod jego przewodnictwem podjęła uchwałę o anulowaniu decyzji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z września 1946 o pozbawieniu obywatelstwa m.in. generałów Andersa, Kopańskiego, Chruściela i Maczka, a także Stanisława Mikołajczyka[20]. 26 lutego 1989 dostarczono generałowi Maczkowi prywatny list od premiera Rakowskiego z przeprosinami za odebranie obywatelstwa[21].
Obrady Okrągłego Stołu, wybory w 1989
Za jego premierostwa doszło także do historycznych rozmów Okrągłego Stołu (poprzedzonych rozmowami w Magdalence, rozpoczętymi równolegle z powołaniem Mieczysława Rakowskiego na stanowisko premiera) pomiędzy rządzącą wówczas PZPR a opozycyjną „Solidarnością”, wskutek których podpisano porozumienie obejmujące m.in. przeprowadzenie 4 czerwca 1989 pierwszych w Polsce po II wojnie światowej – częściowo – wolnych wyborów parlamentarnych do tzw. Sejmu kontraktowego – Sejmu PRL X kadencji (1989–1991). W wyniku wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 otrzymał 8 213 671 (48,17%) głosów i nie uzyskał mandatu parlamentarnego[22]. 2 sierpnia podał się do dymisji z funkcji premiera[23].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Rakowski

Reszta posypała się jak domek z kart. Ale to ten rząd doprowadził do porozumienia z opozycją (która formalnie nie istniała wtedy) i docelowo do upadku ZSRR, a nie JP2 czy Wałęsa lub Kaczyńscy.

Football news:

Captain Valeika was born in Moscow. Russian Russian mother, father-conductor, performed with Celine Dion and still supports Spartak
Scott Makemine: Looking cuts with Zidane, Vieira, Keane. Amazing box-to-box
Jessie Lingard: Last season, I didn't force myself or set goals. It's like a new start
Fjortoft about Werner: Timo is the best talent in Europe. If Liverpool want him, he will be there
The Union was suspended from matches the forward Poltera. The player did not want to take a pay cut
Ex-Guardiola assistant: Messi will be able to play in midfield like Xavi in a few years
Kante resumed individual training at the Chelsea base