Poland

Dyplomaci z Rosji opuścili Koreę Północną drezyną

Grupa rosyjskich dyplomatów i cz³onków ich rodzin opuœci³o Koreê Pó³nocn¹ poruszaj¹c siê w obszarze przygranicznym drezyn¹ pchan¹ przez trzeciego sekretarza ambasady Rosji w Korei Pó³nocnej, W³adimira Sorokina - poinformowa³ MSZ Rosji.

Z drezyny musia³o skorzystaæ oœmioro dyplomatów i cz³onków ich rodzin - w tym 3-letnie dziecko. Drogê do granicy Korei Pó³nocnej z Rosj¹ pokonali w 32 godziny przemieszczaj¹c siê poci¹giem i autobusami. Nastêpnie musieli przejœæ granicê pieszo, po czym kolejny kilometr pokonali drezyn¹. W ten sposób pokonali m.in. most kolejowy nad rzek¹ Tuman.

Grupa urzêdników MSZ Rosji powita³a dyplomatów na stacji po rosyjskiej stronie granicy. St¹d dyplomaci autobusem dotarli do lotniska we W³adywostoku.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR