Poland

Dwóch oferentów w przetargu na dostawę mostu składanego

W postpowaniu przetargowym dotyczcym zakupu zestawu mobilnego mostu skadanego MLC-70/110 zgosio si dwch wykonawcw.

Do 8 stycznia, czyli terminu nadsyania zgosze, Inspektorat Uzbrojenia otrzyma dwie oferty polskich konsorcjw. Pierwsze obejmuje firmy H.Cegielski-Pozna i WB Electronics, a drugie Polsk Grup Zbrojeniow Orodkiem Badawczo-Rozwojowym Urzdze Mechanicznych OBRUM. Postpowanie uruchomiono w listopadzie 2019 r.

Zwycizca przetargu ma wykona pierwszy komplet mostu skadanego MS-40 i opracowa projekt dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej. Nastpnie ma przeprowadzi komisyjne badania zdawczo-odbiorcze i, bazujc na ich wynikach, wykona drugi komplet MS-40 i zrealizowa jego badania zdawczo-odbiorcze. Cao bdzie fundamentem do opracowania ostatecznej dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej.

Mosty MS-40 uzupeni potencja mostw MS-20 Daglezja, sukcesywnie dostarczanych do Wojska Polskiego od 2012 r. Obydwa opracowano w gliwickim OBRUM-ie, ktry dostarcza take seryjne MS-20.

Mosty skadaneMLC-70/110 przeznaczone s do pokonywania rednich przeszkd wodno-terenowych o szerokoci do 40 m.