Poland

Duda do Bidena: Liczę na bliską współpracę

Prezydent Andrzej Duda z³o¿y³ w mediach spo³ecznoœciowych gratulacje nowo zaprzysiê¿onemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

Gratulacje nowemu przywódcy USA z³o¿y³ Andrzej Duda.

"Moje najszczersze gratulacje dla Joe Bidena,  46. prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisa³ Duda.

"Liczê na blisk¹ wspó³pracê z Panem, panie Prezydencie, w zakresie dalszego wzmacniania Polsko-Amerykañskiego Partnerstwa Strategicznego" - czytamy w tweecie.

"Bo¿e b³ogos³aw Polskê. Bo¿e b³ogos³aw Amerykê" - zakoñczy³ Duda.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe