Poland

Drogowcy szukają miejsca pod dużą obwodnicę Warszawy

Przyblia si perspektywa budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowaa, e ma ju gotowe tzw. studium korytarzowe. Wyznaczony korytarz, szeroki na 5 kilometrw ktrym ma pobiec trasa, bdzie teraz poddawany szczegowym analizom i konsultacjom spoecznym.

Za trzy lata ma by wskazany wybrany do realizacji wariant, za pi lat ogoszony przetarg na projekt i roboty budowlane. Wedug obecnych zaoe budowa miaaby potrwa do 2029 r. Obwodnica ma si skada z drogi ekspresowej S50 na pnocy oraz autostrady A50 na poudniu od Warszawy. Bdzie take elementem ukadu drogowego czcego Centralny Port Komunikacyjny z sieci szybkich tras. Dla miasta jest konieczna, bo obecne szybkie trasy otaczajce Warszaw zatykaj si. Na Mocie Grota w cigu drogi S8 natenie ruchu siga 200 tys. pojazdw w cigu doby. Coraz toczniej robi si take na poudniowej czci obecnie powstajcego ringu, od Konotopy w stron Janek i do ul. Puawskiej. Prace nad obwodnic trwaj od duszego czasu. Chcemy, aby duy ring warszawski, przejmujcy ruch tranzytowy jak i wspomagajcy aglomeracj powsta przed rozpoczciem funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego deklarowali dwa lata temu przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Nie znaleziono jednak pienidzy na wstpne prace przygotowawcze.

Wezly trasy S2 czyli Poudniowa Obwodnica Warszawy z powietrza.

Finansowanie przedsiwzicia bdzie duym problemem, bo jego koszt moe sign kilkunastu miliardw zotych. Bdzie zalea nie tylko od przebiegu, ale take iloci i rodzaju pocze z istniejcymi drogami. Budowa jednego wza to wydatek od 50 do ponad 100 mln z. Jeszcze nie wiadomo, jaki wpyw na realizacj inwestycji bd miay protesty mieszkacw nie zgadzajcych si z planami budowy obwodnicy, ktre ju napywaj do GDDKiA. Tymczasem konkretny przyszy przebieg pozostaje na razie niewiadom. Wczeniej brano pod uwag take wariant opasujcy miasto cianiejszym krgiem, ale problematyczny z uwagi na przecicie Puszczy Kampinoskiej i przebieg w bliskim ssiedztwie terenw zurbanizowanych, m.in. Piaseczna i Otwocka. W tej wersji koszty podnosio nie tylko przejcie przez Kampinos, ale take przez rejon Zalewu Zegrzyskiego z ewentualn budow estakad.

Tymczasem problemem okazuje si budowa mniejszego ringu Poudniowej Obwodnicy Warszawy. W tym roku nie najprawdopodobniej nie zostanie dokoczona, jak wczeniej planowano. To trzy kawaki liczce cznie 18,5 km: odcinek z tunelem pod Ursynowem od wza Puawska do wza Przyczkowa, kolejny do Wau Miedzeszyskiego z mostem przez Wis i trzeci czcy Wa Miedzeszyski z wzem Lubelska. O ile wczeniej wtpliwy wydawa si przede wszystkim odcinek przez Ursynw, to ju w styczniu GDDKiA zaja asekuracyjne stanowisko: Realizujemy wszelkie, moliwe dziaania ktre maj pozwoli na udostpnienie wszystkich trzech odcinkw trasy S2 w Warszawie jeszcze w 2020 r. informowa Rzeczpospolit Tomasz uchowski, generalny dyrektor drg krajowych i autostrad.