Poland

„Dostęp do funduszy ma być uzależniony od praworządności"

Wywiady

Najwicej dostan Wochy i Hiszpania, najbardziej dotknite pandemi. Duy udzia Polski to efekt relatywnie niszego PKB na mieszkaca mwi Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczcy Komisji Europejskiej ds. gospodarczych.

W propozycji Komisji Europejskiej (KE) Polska jest trzecim beneficjentem nowego funduszu odbudowy unijnego gospodarki po pandemii. Wochy i Hiszpania na pierwszych miejscach nie dziwi to tam pandemia zebraa najwiksze niwo. Ale przecie Polska, nawet wedug prognoz KE, ma by krajem najmniej dotknitym recesj. Skd zatem takie due pienidze?

Rne instrumenty w naszym pakiecie maj rne klucze alokacji. Najwikszy z nich, czyli Fundusz Odbudowy i Odpornoci, opiera si na nastpujcych kryteriach: odwrcone PKB na mieszkaca (im mniejsze, tym wicej pienidzy), bezrobocie i oczywicie liczba ludnoci. Hiszpania dostaje wicej ni Polska, bo co prawda jest bogatsza, ale ma te wicej ludnoci i znacznie wysze bezrobocie. A duy udzia Polski to gwnie efekt relatywnie niszego PKB na mieszkaca. Trzeba jednak pamita, e najwicej dostan Wochy i Hiszpania. One jednak najbardziej s dotknite pandemi w sensie zdrowotnym, a take i jej skutkami gospodarczymi.

Czy podtrzymujecie konieczno powizania wypaty funduszy z przestrzeganiem praworzdnoci?

Tu nie ma nowoci. Ju raz zaproponowalimy, e dostp do funduszy ma by uzaleniony od praworzdnoci. I trzymamy si tego.

A czym nowy fundusz odbudowy gospodarki rni si od klasycznej polityki spjnoci?

Podstawa prawna jest podobna. Ale s istotne rnice. W polityce spjnoci jest z gry opisane, na jakie cele pienidze mog by wydane. S rne, bardzo szczegowo zdefiniowane fundusze, przede wszystkim na inwestycje i na wyrwnywanie rnic w rozwoju midzy regionami. W nowym funduszu jest silniejszy zwizek z reformami, ktre zaleca Komisja Europejska w semestrze europejskim. Oglniej odnosz si one do gospodarki i struktury spoecznej. Nie mwimy tylko o inwestycjach, ale te reformach, wzmocnieniu odpornoci i konkurencyjnoci gospodarki.

Czy moe pan poda przykad, jakie konkretnie projekty mogyby by z finansowane z nowego funduszu?

Nie bdziemy mwi pastwom z gry, co maj robi. Ale celem jest sfinansowanie tego, co wymienione jako konieczne reformy w semestrze europejskim oraz wspomaganie zielonej transformacji i cyfryzacji. To pastwo napisze plan, ale mog to by np. projekty w odnawialne rda energii, efektywno energetyczn, infrastruktur przechowywania danych cyfrowych, popraw zdolnoci cyfrowych, reformy promujce zatrudnienie, czy wczenie spoeczne. W pierwszej fazie to te mog by rodki bezporednio suce walce z kryzysem zdrowotnym, jak wsparcie systemu opieki zdrowotnej.

Pastwa powinny napisa swoje plany wydawania pienidzy. Kiedy powinny je przesa?

Mog zdecydowa midzy dwoma terminami. Albo w kwietniu, razem z narodowymi programami reform. Ale mog te przyspieszy i przesa je w padzierniku roku poprzedniego, wtedy gdy pastwa strefy euro przysyaj swoje plany budetowe. Jak pastwo chce uy pienidzy tak szybko jak si da, to sensownym jest przysanie tych planw ju w padzierniku, a nie czekanie na wiosn. Spodziewam si, e wiele pastw tak zrobi, szczeglnie w tym roku. eby rozpocz inwestycje tak szybko jak si da.

KE proponuje nowe dochody wasne. Ale mwicie, e podatek cyfrowy przyniesie 1 mld euro, a wczeniej liczylicie, e 5 mld euro. Skd ta rnica, dlaczego teraz oczekujecie mniej?

Oglna uwaga w sprawie propozycji dochodw wasnych. To s przyblione kwoty, wskazujce raczej kierunek dziaania, nie przywizywabym si do konkretnych liczb. To nie znaczy, e jutro pojawi si konkretne propozycje legislacyjne. Bo mamy wiadomo, e ta dyskusja jest skomplikowana, potrzebna jest jednomylno w sprawie dochodw wasnych, a potem w sprawie podatkw. Dlatego postp jest ograniczony. Oczekujemy wic, e na pocztek nowego budetu bdzie moe jedna nowa pozycja, czyli opata od nierecyklowanego plastiku. Inne, czyli np. dochody z systemu handlu emisjami (ETS) czy podatku cyfrowego, to dyskusja na potem. Kolejna sprawa: co innego, ile spodziewamy si dochodw z danego podatku, a ile chcemy z tego do unijnego budetu. Nie oczekujemy caoci dochodw z podatku cyfrowego do budetu UE. Tak samo ETS nie mwimy o caoci dochodw, a tylko o tym, co pojawi si dodatkowo. Jeli chodzi o podatek cyfrowy, to trwaj prace w OECD. Zobaczymy, co z tego wyniknie, lepiej mie porozumienie midzynarodowe, ale jeli go nie bdzie, to zaproponujemy co wasnego.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczcy Komisji Europejskiej ds. gospodarczych. Podobn funkcj piastowa w KE w 20142019. Jest otyszem, ma 49 lat. Z wyksztacenia fizyk i ekonomista. By ministrem finansw i premierem otwy w 20092014. Wyprowadzi kraj z kryzysu gospodarczego. Poda si do dymisji, biorc polityczn odpowiedzialno za katastrof budowlan, w ktrej zginy 54 osoby.

Football news:

Sterling on the record for goals in a season: we Want to win the Champions League and the FA Cup, otherwise they won't mean anything
Sheffield will finish the Premier League season without defeats from clubs from London. 22 points in 10 games and 5 home wins
Bonucci on Juve's draw with Atalanta: We must look at the result. This is how Championships are won
Sterling surpassed Yaya Toure to become Manchester City's 2nd goalscorer in the history of the Premier League
Gasperini on two penalties for Juve: They are above any rules in Italy. Did we have to cut off our hands?
Sarri Pro 2:2 with Atalanta: We played with one of the best teams in Europe right now
Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play