Poland

Domański: Nierówności społecznych nie da się zniwelować

Bartomiej Zborowski;

PAP

Wikszo Polakw uwaa, e to nie oni jako potencjalna klasa rednia powinni polega na sobie, tylko pastwo powinno si nimi zajmowa. Takie podejcie utrzymuje si mimo zmiany pokoleniowej, jakby dzieci byy w tym kierunku socjalizowane" przez rodzicw i inne instytucje - mwi Prof. Henryk Domaski, socjolog.

Plus Minus: Klasa rednia staa si ostatnio bohaterem politycznych wystpie. Odnosi si do niej Mateusz Morawiecki w expos. A s tacy, ktrzy uwaaj, e w Polsce nie ma adnej klasy redniej. To jak to jest?

W Polsce jest klasa rednia, podobnie zreszt jak w innych spoeczestwach rynkowych, ale jak na razie to bardziej kategoria obejmujca okrelone pozycje zawodowe ni grupa spoeczna o okrelonych postawach i orientacjach yciowych, co stanowi clou klasy redniej w krajach anglosaskich. Warto zaznaczy, e nie jest to klasa sensu stricto, tylko kategoria niezwykle zrnicowana wewntrznie, bo mieszcz si w niej specjalici z wyszym wyksztaceniem, kadra kierownicza przedsibiorstw, dyrektorzy, przedsibiorcy, czyli prywatni waciciele, farmerzy, ale te sekretarki, sprzedawczynie, personel biurowy. Jest jednak traktowana jako konieczny warunek funkcjonowania systemw rynkowych.

Co wiadczy o tym, e w Polsce uksztatowaa si kla...

Football news:

Tiago Silva: At 35, players leave the Premier League, and I'm just starting out. This is the most difficult League
Barcelona will pay Suarez half of the salary for the remaining year on the contract (Onda Cero)
Manchester United will not pay more than 25 million euros for Teles. The player hopes that the deal will be finalized this week
Morata's transfer to See is agreed. Tomorrow he will fly to Turin and sign a contract
Pamakana Interesting man UTD
Karasev is scheduled for the young boys-Tirana match in the Europa League
Les Ferdinand: the Decision to take a knee was very powerful, but its impact has decreased. The message is lost