logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Domański: Nierówności społecznych nie da się zniwelować

Bartomiej Zborowski;

PAP

Wikszo Polakw uwaa, e to nie oni jako potencjalna klasa rednia powinni polega na sobie, tylko pastwo powinno si nimi zajmowa. Takie podejcie utrzymuje si mimo zmiany pokoleniowej, jakby dzieci byy w tym kierunku socjalizowane" przez rodzicw i inne instytucje - mwi Prof. Henryk Domaski, socjolog.

Plus Minus: Klasa rednia staa si ostatnio bohaterem politycznych wystpie. Odnosi si do niej Mateusz Morawiecki w expos. A s tacy, ktrzy uwaaj, e w Polsce nie ma adnej klasy redniej. To jak to jest?

W Polsce jest klasa rednia, podobnie zreszt jak w innych spoeczestwach rynkowych, ale jak na razie to bardziej kategoria obejmujca okrelone pozycje zawodowe ni grupa spoeczna o okrelonych postawach i orientacjach yciowych, co stanowi clou klasy redniej w krajach anglosaskich. Warto zaznaczy, e nie jest to klasa sensu stricto, tylko kategoria niezwykle zrnicowana wewntrznie, bo mieszcz si w niej specjalici z wyszym wyksztaceniem, kadra kierownicza przedsibiorstw, dyrektorzy, przedsibiorcy, czyli prywatni waciciele, farmerzy, ale te sekretarki, sprzedawczynie, personel biurowy. Jest jednak traktowana jako konieczny warunek funkcjonowania systemw rynkowych.

Co wiadczy o tym, e w Polsce uksztatowaa si kla...

Themes
ICO