logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Dobre wieści z rynku pracy. Rośnie zatrudnienie

Adobe Stock

Wzrost pac w grudniu by nieco szybszy ni w poprzednich miesicach, gdy wyranie wyhamowa. Nie rozczarowa rwnie wzrost zatrudnienia.

Jak poda we wtorek GUS, przecitne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw, do ktrego zaliczane s firmy z co najmniej 10 pracownikami, wzroso w grudniu o 6,2 proc. rok do roku, po 5,3 proc. w listopadzie i 5,9 proc. w padzierniku.

Wtorkowy odczyt okaza si bliski mediany szacunkw ekonomistw ankietowanych przez Rzeczpospolit. Zgodny z ich oczekiwaniami by te wzrost zatrudnienia w sektorze przedsibiorstw o 2,6 proc. rok do roku, tak samo jak w listopadzie.

W porwnaniu do listopada zatrudnienie w sektorze przedsibiorstw zwikszyo si tylko o 1 tys. osb. To wynik niemal identyczny jak w grudniu 2018 r., ale w poprzednich trzech latach miesic ten przynosi wyranie wiksze zwyki liczby pracownikw.

Przed grudniem wzrost pac od kilku miesicy zwalnia. Ekonomici nie maj pewnoci, czy najnowszy odczyt ten trend zmienia. - Przyspieszenie w stosunku do kiepskiego wyniku listopada jest zwizane gwnie z korzystnym ukadem dni roboczych oraz z przesuniciami premii w grnictwie ocenili w komentarzu analitycy mBanku. Wedug nich w styczniu wzrost przecitnego wynagrodzenia moe przyspieszy za spraw duej podwyki pacy minimalnej, ale na dusz met bdzie dalej hamowa. - Proces ten jest napdzany przez sabncy popyt na prac tumacz.

Nie brak te jednak gosw, e wyhamowanie dynamiki wynagrodze pod koniec 2019 r. byo spowodowane tym, e firmy wstrzymyway si z podwykami wynagrodze do stycznia. W tej optyce za spraw podwyki pacy minimalnej i utrzymujcego si niedoboru pracownikw na polskim rynku wzrost pac utrzyma si w 2020 r. na ubiegorocznym poziomie, tzn. w pobliu 7 proc. rocznie.

Themes
ICO