Poland

Długie kolejki w Pekinie. Chiny masowo testują mieszkańców

AFP

W Pekinie rozpoczê³y siê w pi¹tek masowe testy na obecnoœæ koronawirusa. W Szanghaju przeprowadzono badania wszystkich pracowników personelu szpitalnego. W³adze obawiaj¹ siê wybuchu kolejnej fali epidemii w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê chiñskim nowym rokiem.

W ci¹gu ostatniej doby w Chinach odnotowano niewielki spadek nowych przypadków zaka¿eñ. W³adze poinformowa³y o 103 nowych zaka¿eniach. Poprzedni raport informowa³ o 144 przypadkach.

W Pekinie odnotowano trzy nowe zaka¿enia, a od rana w stolicy trwa masowe testowanie mieszkañców. W niektórych dzielnicach miasta ustawia³ siê d³ugie kolejki. Przed jednym z punktów kolejka mia³a ponad 200 metrów.

- Nie jestem zmartwiony, chocia¿ ta fala epidemii jest trochê niespodziewana. Przyszed³em, poniewa¿ mój zak³ad pracy kaza³ mi to zrobiæ - powiedzia³ jeden z mê¿czyzn.

W Szanghaju testowani s¹ wszyscy pracownicy szpitali, po tym jak u dwóch osób test da³ wynik dodatni.

Ca³kowita liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 88 804. Liczba ofiar wynosi 4 635.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7