Poland

Czy warsztaty i Stacje Kontroli Pojazdów są gotowe na elektryki?

MOTO Tu i teraz

Jak kady rodzaj samochodu, hybrydy (i elektryki) trzeba serwisowa i poddawa okresowym badaniom technicznym pojazdw. Czy warsztaty i Stacje Kontroli Pojazdw s na to gotowe?

Naprawa aut hybrydowych i elektrycznych wymaga stosowania cile okrelonych procedur bezpieczestwa. Mamy tu kontakt z instalacj wysokiego napicia, a wic nie ma artw. W pojazdach z napdem konwencjonalnym jest instalacja o napiciu 12V, a w elektrykach i hybrydach, oprcz instalacji zasilajcej 12V, dodatkow trakcyjn pracujc z napiciem nawet kilkuset woltw! Parametry elektryczne kadej hybrydy podobnie jak w domowym gniazdku zacznie przekraczaj graniczny prg prdu niebezpiecznego dla ycia czowieka. Jakie kroki powinny zosta podjte w warsztacie zanim zacznie si w nim jakiekolwiek prace przy tego typu pojazdach?

Bateria auta elektrycznego.

Mechanik, ktry bdzie naprawia hybryd lub elektryka powinien bezwzgldnie posiada uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektrykw Polskich (SEP) do prowadzenia prac przy urzdzeniach pracujcych pod napiciem do 1 kV. Osoba z takimi uprawnieniami powinna nosi ubranie ochronne jak na przykad; rkawice izolujce, okulary i buty ochronne oraz co wane kask. Inni pracownicy warsztatu powinni by poinformowani o pracach przy tego typu pojazdach miejsce pracy powinno by odpowiednio oznakowane poprzez pachoki oraz poziome znaki ostrzegawcze. Dopiero wtedy mona, z zachowaniem procedur bezpieczestwa, przystpi do odczania ukadu wysokiego napicia, zaczynajc od wyczenia zaponu, zabezpieczenia kluczyka/karty do auta, odczenia gwnego wycznika (bezpiecznika) pakietu akumulatora trakcyjnego, przerywajcego obwd wysokiego napicia oraz zabezpieczenia go przed niekontrolowanym ponownym woeniem. Po tych czynnociach musimy odczeka kilka minut poniewa samo wyczenie instalacji wysokiego napicia nie daje od razu gwarancji bezpieczestwa. Oczywicie naley zabezpieczy si take przed przypadkowym wczeniem wysokiego napicia, zaczynajc od wyjcia kluczyka ze stacyjki. W dobie aut z kluczykami bezprzewodowymi, naley zadba aby na czas naprawy znalaz si on poza zasigiem wykrywalnoci przez auto.

Rkawice, okulary i kask to obowizkowe elementy ubrania mechanika pracujcego przy aucie elektrycznym lub hybrydzie.

Hybrydy susznie traktuje si jako pomost w dochodzeniu do zeroemisyjnych pojazdw. Ich wzrastajca liczba nie dziwi, a wrcz cieszy. Jednak serwis i naprawa hybryd to powaniejsza sprawa ni naprawa pojazdw z napdem konwencjonalnym. Mamy tutaj do czynienia z prac niejako sapersk pomyli si mona niestety tylko raz. Dobrze wic, e istniej warsztaty, ktre wiadomie nie podejmuj si tego typu zada, ktre wymagaj szkole i uprawnie. Zauwaalne jest przy tym wiksze przygotowanie warsztatw zrzeszonych w sieciach warsztatowych do wykonywania napraw takich pojazdw -mwi Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorw i Producentw Czci Motoryzacyjnych.

Zelektryfikowanych aut bdzie coraz wicej. Aby warsztat sta si wyspecjalizowanym punktem napraw takich pojazdw, konieczne s inwestycje w wiedz oraz sprzt. Wiele warsztatw nie obsuguje takich aut, ale niektrzy aby nie traci klienta podejmuj si napraw bez zabezpiecze, wiedzy czy uprawnie. Rynek oferuje szkolenia w tym zakresie, a w ofertach dystrybutorw mona znale narzdzia izolowane, czy te urzdzenia do adowania, ktre potrafi sprawdzi parametry auta w czasie rzeczywistym oraz wykrywa podstawowe problemy po stronie instalacji. Oferowane s take rodki ochrony indywidualnej. Do napraw tego rodzaju pojazdw nie mona zabiera si bez wiedzy, odziey ochronnej, uprawnie SEP oraz izolowanych narzdzi, a za ewentualne wypadki odpowiedzialno ponosi co do zasady pracodawca. Warto o tym pamita. Osobnym zagadnieniem jest fachowy przegld pojazdu i zapewnienie bezpieczestwa diagnosty, do czego konieczne jest wyposaenie SKP w dodatkowy sprzt. Obecnie przegld hybrydy czy elektryka prawie nie rni si od tego dla aut spalinowych, co rodzi potencjalne niebezpieczestwo. Stacje Kontroli Pojazdw nie s przygotowane na badania tego typu pojazdw, wielu diagnostw nierzadko pracuje samodzielnie co zwiksza ryzyko pracy, a dodatkowo niewielu z nich ma niedostateczn wiedz o udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku poraenia prdem elektrycznym. Miejmy nadziej, e stosowne przepisy prawa regulujcego t kwesti niebawem si pojawi, a bodcem do ich stworzenia nie bdzie pierwszy wypadek miertelny w warsztacie czy SKP.

Przegld auta elektrycznego czy hybrydowego nie moe si odbywa tak jak konwencjonalnego.

Warsztaty chcce mie swj udzia w hybrydowym kawaku tortu musz inwestowa i szkoli si by bezpiecznie podej do hybrydy. A jak jest ze Stacjami Kontroli Pojazdw? Tutaj sprawa ma si troch inaczej. Od wielu lat opata za okresowe badanie techniczne, pomimo wzrostu kosztw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jest taka sama bardzo niska, na co wielokrotnie zwracali uwag przedstawiciele tego rodowiska. Jest to jedna z przyczyn, dla ktrych metody diagnozowania samochodw na SKP od kilkunastu lat nie zmieniy si znaczco, a przecie konieczne jest dostosowanie diagnostyki i sprztu stosowanego na stacjach do pojazdw poruszajcych si dzi po polskich drogach. Zwikszenie opat za przegld wydaje si wic nieuniknione by SKP mogy efektywnie sprawdza stan pojazdw jakie dzi poruszaj si na drogach.

Dodatkowo SKP powinny mie wice wytyczne dotyczce przegldu stanu technicznego elektrykw i hybryd, bez czego na popraw bezpieczestwa diagnostw, nie ma co liczy. Uytkownicy hybryd potwierdzaj, e podczas badania ich pojazdu diagnoci nie stosuj nawet odziey ochronnej. Brutalna prawda jest taka, e czsto pienidze stoj w sprzecznoci z bezpieczestwem, a nigdy nie wiemy w jakim stanie jest instalacja wysokiego napicia w aucie, ktre mogo by wczeniej powypadkowe. Taki pojazd, moe na dzie dzisiejszy stanowi realne zagroenie dla ycia diagnosty SKP.

Football news:

Lampard on the cancellation of city's ban: I Never hoped that an extra team would get into the Champions League
Thibaut Courtois: to take the title, you have to suffer. It is not easy to win every match
Antonio Conte: I will not hesitate before leaving if Inter are not happy with what I am doing
Diego Godin: Inter will do everything to keep second place. Now we need to think about how to catch up with Juventus
Harry Maguire: Manchester United want to fight for trophies
Zidane on the victory over Granada: real suffered as a team. Two more games, we haven't won La Liga yet
Real have won 11 games with a minimum score in La Liga for the first time in 11 years