Poland

Czy mamy płakać po Angeli Merkel?

Dyplomacja

Berlin ponad naszymi gowami wsppracuje z Rosj.

Przez kilkadziesit lat po drugiej wojnie wiatowej przyzwyczailimy si do niezwykej stabilnoci i odpornoci na wszelkie kryzysy niemieckiego systemu politycznego i ekonomicznego. Fenomenem jest jego zdolno do przeciwstawiania si kryzysom przez zawieranie tzw. wielkich koalicji, czyli sojuszu konserwatywnej i chadeckiej (niegdy) partii CDU/CSU z socjaldemokratyczn SPD. Taki wanie sojusz obecnie rzdzi w Berlinie.

Wydarzenia ostatnich kilku lat pokazuj jednak, e powyszy model wadzy moe nie przetrwa. Ju w 2017 roku zapowiadao si, e powstanie tzw. koalicja jamajska zoona z CDU, liberaw i Zielonych. W dzisiejszych Niemczech znaczco sabn wiodce dotd partie, czyli CDU i SPD. Wiksz popularno zyskuj Zieloni i nacjonalistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD.

Zieloni przejmuj wiele idei z tradycyjnej partii socjaldemokratycznej uzupenionej o modne kwestie ekologiczne, klimatyczne czy obyczajowe. AfD zagospodarowuje elektorat konserwatywny i nacjonalistyczny opuszczony przez dawniej chadeck CDU. Wiele wskazuje te, e t ewolucj przyspieszy kryzys emigracyjny z lat 20152016.

Nowe trendy w polityce niemieckiej zostay dostrzeone przez kanclerz Angel Merkel, rzdzc w Niemczech od 2005 roku. W grudniu 2018 roku pani kanclerz oddaa przywdztwo w partii. Wiele te wskazuje, e sabnce zdrowie pani kanclerz mogo mie wpyw na t decyzj. Merkel miaa nadzieje, e jej sukcesor Annegret Kramp-Karrenbauer odnowi parti i poprowadzi do kolejnego zwycistwa. Jednak zanim zdylimy si przyzwyczai do trudnego nazwiska i pozna jej pogldy, A.K.K. zrezygnowaa w tym miesicu ze stanowiska szefa CDU i aspiracji zostania kanclerzem Niemiec.

A w Turyngii doszo do prby stworzenia lokalnego rzdu z poparciem AfD, partii otoczonej dotd kordonem sanitarnym przez wiodce siy polityczne w RFN. Ten eksperyment zosta powstrzymany przez otwart ingerencj wadz centralnych.

Wielu analitykw wieszczy, e zapowiada si powany kryzys wadzy w Berlinie. Na horyzoncie niemieckiej polityki nie wida charyzmatycznych politykw zdolnych do przywrcenia stabilnego kursu politycznego. Wielu analitykw zakada, e bez takiej stabilnoci w Berlinie czekaj nas problemy w Europie. Bo Niemcy to najwiksza gospodarka Europy, to stabilizator waluty euro, gwarant powstrzymywania przez format normandzki i proces miski konfliktu Rosji z Ukrain oraz gwarant rozsdnego porozumienia Unii z Wielk Brytani po brexicie. Czyby? Oczywicie t sytuacj ju prbuje wykorzystywa francuski prezydent. Czy moe to robi bez niemieckiego wsparcia?

Niestety, ani niemiecka polityka zagraniczna, ani europejska nie moe si pochwali sukcesami w rozwizywaniu konfliktw w Europie, jak rwnie wok Europy. W Unii Europejskiej od lat Niemcy zajmuj ambiwalentn pozycj: prbuj odgrywa rol ortodoksyjnych Europejczykw. W rzeczywistoci w bezczelny sposb promuj swoje interesy w energetyce, klimacie, konkurencji etc. Staraj si nie by na pierwszej linii ideologicznych i ekonomicznych rozgrywek, popieraj protekcjonistyczne rozwizania prezydenta Macrona.

Ikon personaln zabiegw o realizacj niemieckich interesw by ostatnio Martin Selmayr, dyrektor generalny Komisji Europejskiej, ktry de facto kierowa Komisj jako zastpca Junckera. W instytucjach europejskich jest wielu takich niemieckich urzdnikw, ktrzy dogldaj gwnie interesw Berlina.

Unia nie rozwizuje zatem adnych wewntrznych problemw i sprzecznoci, gdy dotychczasowa sytuacja sprzyja niemieckim interesom gospodarczym.

Podobnie jest w otoczeniu europejskim. Format normandzki, francusko-niemiecka inicjatywa, nie rozwiza konfliktu rosyjsko-ukraiskiego. Zdominowana przez Niemcy Europa nie rozwizaa adnego konfliktu na granicach Starego Kontynentu. Ostatnio prba rozwizania konfliktu libijskiego przez konferencj berlisk rwnie poniosa klsk.

Niemiecka Europa uwikaa si te w dyskusj o bezpieczestwie, o wydatkach, o modernizacji uzbrojenia ze Stanami Zjednoczonymi. Z Berlina i Parya wysyane byy sygnay, e prezydent Trump moe by wikszym zagroeniem dla Europy ni Putin. Te transatlantyckie sprzecznoci uwidoczniy si ostatnio na corocznej, monachijskiej konferencji ws. bezpieczestwa midzynarodowego.

Zatem, czy Polska moe tskni za Merkel? Popularna opinia gosi, e kanclerz Merkel jest niemieckim politykiem bardzo sprzyjajcym polskim interesom. Te opinie odwouj si do korzeni rodzinnych., bo kto w dalekiej rodzinie by Polakiem. Zwolennicy kanclerz Merkel w Polsce podkrelaj te, e modo w NRD wiadczy o pewnej wraliwoci wobec naszych interesw. Szybka kwerenda naszych relacji nie potwierdza tych opinii.

Niemcy czerpi olbrzymie korzyci w relacjach z Polsk. Polska stanowi potny bufor, separujcy Niemcy od Rosji. To wielka ulga dla budetu wojskowego i niemieckiej polityki bezpieczestwa. Nie jest to doceniane w Berlinie. Tam nie zauwaa si imperialnej polityki rosyjskiej.

Korzystajc z tej sytuacji, Berlin, ponad naszymi gowami, stara si rozwija relacje gospodarcze z Rosj. Paradoksem jest, e nasze bilateralne relacje s wiksze. Wymiana gospodarcza pomidzy Niemcami i Polsk jest wiksza ni pomidzy Niemcami i Rosj. Zatem Berlin powinien je bardziej chroni ni relacje z Rosj. Okazuje si jednak, e ze wzgldw historycznych i jakiej pokracznej ideologii Berlinowi zaley bardziej na relacjach z Moskw. Syndrom sztokholmski?

W kwestiach bilateralnych mamy cay protok rozbienoci. To kwestie statusu Polakw w Niemczech, stosunku niemieckich urzdw do dzieci z maestw mieszanych, to status naszych przedsibiorcw, to kwestia rnej jakoci towarw niemieckich na naszym rynku, to kwestia reparacji po stratach spowodowanych okupacj w czasie drugiej wojny wiatowej.

Protok rozbienoci dotyczy tez spraw regionalnych i europejskich. Berlin domaga si solidarnoci. Kiedy jednak zaczniemy rozmawia o szczegowych kwestiach, okazuje si, e Berlin domaga si podporzdkowania. Realizuje polityk egoistyczn, sprzeczn z polskimi interesami. Dotyczy to spraw bezpieczestwa naszej czci Europy, bezpieczestwa energetycznego. Przykadem antypolskiej polityki Berlina jest wspieranie budowy rosyjskich rurocigw gazowych. Protok rozbienoci dotyczy te idei rozwoju Unii Europejskiej i jej relacji z USA.

Dzi trudno przewidzie, kto i z jakim programem politycznym przejmie wadz w Berlinie w najbliszym roku. Jedno wiemy, e w tych trudnych czasach transformacji kanclerz Merkel nie bya naszym czowiekiem" w Berlinie.

Autor jest b. szefem dyplomacji, eurodeputowanym PiS

Football news:

Ex-coach of the Kazanka river Klyuyev can lead Dinamo St. Petersburg
Barca defender Miranda is of Interest to Borussia Gladbach, Juventus, Betis, Porto and PSV
Tataev was our best player in both games. The coach of mladá Boleslav on the own goals of Alexis
Gianni Infantino: I have Heard Interesting proposals about the salary ceiling, limiting the amount of transactions, creating a reserve Fund
Herta Darida's midfielder ran 14.65 km in the game against Borussia Dortmund. This is a Bundesliga record
Neuer on the action black Lives matter: We are tolerant, open to the world and there should be no barriers to this
Milan and Inter are monitoring Benfica defender Araujo