Poland

Czy koronawirus wywoła światowy kryzys? Rośnie ryzyko

Gospodarka

Epidemia w Chinach ju zakca rytm pracy na caym wiecie

Bloomberg

Gdyby epidemi udao si opanowa w cigu jednego, dwch miesicy, negatywne skutki gospodarcze pewnie udaoby si odkrci". Ale to coraz mniej pewny scenariusz.

Im duej trwa epidemia, tym trudniej oszacowa wpyw na gospodark zaznacza Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska. Pojawiaj si nowe ogniska choroby, ostatnio we Woszech czy w Korei Poudniowej, a fala zachorowa nie opada zauwaa te Marcin Mrowiec, gwny ekonomista Banku Pekao SA. Najwaniejsze obecnie pytanie brzmi, czy stosunkowo szybko uda si powstrzyma trajektori wzrostu, czy te wirus dalej bdzie si rozprzestrzenia. Jeli zrealizuje si ten drugi scenariusz, to reperkusje ekonomiczne mog by bardzo powane, a epidemia koronawirusa moe si sta tzw. czarnym abdziem gospodarki dodaje.

Skrajny przypadek

Czarne abdzie oznaczaj wydarzenia, ktrych prawdopodobiestwo wystpienia jest niskie, ale skala oddziaywania ogromna. W najbardziej skrajnym przypadku obecna epidemia zamieni si w pandemi, cakowicie paraliujc aktywno gospodarcz tam, gdzie si pojawi. Oznaczaoby to izolacj caych miast i regionw, pozamykane fabryki, biura, szkoy, kina, restauracje, sklepy itp. Jeli dodamy do tego panik i strach, mona wyobrazi sobie, e nawet kilka przypadkw zachorowa w Polsce spowoduje parali poowy kraju.

Czytaj take:Niemcy nie boj si koronawirusa. Biznes w dobrych nastrojach

To, czy scenariusz pandemii jest moliwy, musz oceni epidemiolodzy, ale ekonomici maj nadziej, e do tego nie dojdzie. Potencjalne skutki pandemii koronawirusa byyby olbrzymie. Najbardziej podany scenariusz jest wic taki, e w horyzoncie jednegodwch miesicy udaje si opanowa chorob, mimo pojawiajcych si nowych ognisk uwaa Piotr Bujak, gwny ekonomista PKO Bank Polski.

Nadrabianie strat

Przy takim zaoeniu moemy mwi o silnym szoku i negatywnym wpywie na chisk gospodark w I kwartale tego roku, ale to mona by odrobi" w kolejnych kwartaach i to tego roku uwaa Bujak. Byby to wic taki chwilowy czarny abd", ale nie zmieniby na trwae relacji gospodarczych dodaje.

Podobne wnioski wynikaj z dotychczasowych prognoz rnych instytucji. Dyrektor zarzdzajca Midzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva poinformowaa ostatnio, e MFW rozpatruje rne scenariusze wpywu wirusa Covid-19 na wiatow gospodark. Scenariusz bazowy zakada, e globalny wzrost gospodarczy w 2020 r. bdzie 0,1 pkt proc. niszy ni zakadane w styczniu 3,3 proc., a wzrost PKB Chin ma wynie 5,6 proc., czyli o 0,4 pkt proc. mniej ni zakadano w styczniu.

Z kolei z prognoz banku Nomura, przygotowanych w ubiegym tygodniu, ale zakadajcych pesymistycznie, e szczyt zachorowa przypadnie na kwiecie, wynika, e Chiny mog rozwija si w 2020 r. w tempie 3,9 proc. (wobec 5,7 proc. sprzed wybuchu epidemii), a np. Niemcy i Wochy wpadn w recesj (odpowiednie prognozy to spadek PKB w 2020 r. o 0,7 i 0,9 proc. w pesymistycznym scenariuszu wobec wzrostu o 0,5 i 0,2 proc. w prognozach sprzed epidemii).

Zerwane acuchy

Pki co wpyw epidemii koronawirusa na europejsk, jak i polsk gospodark jest ograniczony. Zaburzenia wida przede wszystkim po stronie podaowej, w zakresie logistyki dostaw mwi Grzegorz Ogonek. Cho to kwestia trudna do zbadania, jeli chodzi o zagregowane wskaniki makroekonomiczne, mona to jednak wyledzi w badaniach przedsibiorstw (np. PMI). Firmy wskazuj na opnienia w dostawach rnych komponentw i czci, co zdaniem ekonomistw Credit Agricole Bank Polska oznacza, e koronawirus zrywa acuchy dostaw w strefie euro". Cz europejskiego biznesu cierpi te na mniejsze zamwienia eksportowe, co te moe by zwizane z koronawirusem, ale to nie jest przesdzone.

Take polskiej gospodarce koronawirus na razie nie bardzo doskwiera. Z Chin importujemy duo towarw (to nasz drugi partner handlowy, jeli chodzi o import), ale to przede wszystkim dobra konsumpcyjne, a nie produkcyjne. Jestemy bardziej zwizani z gospodark strefy euro i jeli tam nastpi spowolnienie, trudno bdzie unikn negatywnego poredniego wpywu take i u nas ocenia Mrowiec. Jeli w cigu dwchtrzech miesicy sytuacja si wyprostuje, to w skali roku gospodarka jest w stanie w duej mierze nadrobi to, co straci w I kwartale. Ale jeli epidemia potrwa jeszcze kilka miesicy, to uderzenie moe by mocne dodaje.

Football news:

Barcelona will lose 100 million euros due to the coronavirus. The club expected to make 200 million euros in profit
Police have opened a case against Ronaldo's 10-year-old son. He was self-driving a jet ski (The Sun)
Lampard on the cancellation of city's ban: I Never hoped that an extra team would get into the Champions League
Thibaut Courtois: to take the title, you have to suffer. It is not easy to win every match
Antonio Conte: I will not hesitate before leaving if Inter are not happy with what I am doing
Diego Godin: Inter will do everything to keep second place. Now we need to think about how to catch up with Juventus
Harry Maguire: Manchester United want to fight for trophies