Poland

Czechy: Więcej zakażeń koronawirusem niż przed tygodniem

Mê¿czyzna w masce na moœcie Karola w Pradze

AFP

W ci¹gu ostatniej doby w Czechach wykryto 4 624 zaka¿enia koronawirusem - o oko³o 600 wiêcej ni¿ w poprzedni czwartek. Oznacza to przerwanie utrzymuj¹cego siê od pewnego czasu spadku liczby zaka¿eñ w Czechach tydzieñ do tygodnia.

Od 1 marca, gdy koronawirus pojawi³ siê w Czechach, w kraju tym wykryto 537 663 zaka¿eñ koronawirusem, zmar³o 8 641 chorych na COVID-19.

Liczba aktywnych przypadków COVID-19 w Czechach wynosi obecnie ok. 61 tysiêcy - z czego 7,2 proc. jest leczonych w szpitalach.

W szpitalach w Czechach przebywa obecnie 4544 zaka¿onych koronawirusem, stan 586 z nich jest ciê¿ki.

Football news:

Mueller congratulated Brady, who reached his 10th Super Bowl at the age of 43: You are a hero and an inspiration!
Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)