Poland

Czechy: Nowe obostrzenia, maseczki w samochodach

Czeski rz¹d zaostrza obostrzenia wprowadzone w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2, by zahamowaæ gwa³towny przyrost liczby zaka¿eñ koronawirusem w kraju.

Liczba nowych zaka¿eñ koronawirusem w Czechach w ostatnich dwóch tygodniach potroi³a siê - z 23,81 na 100 tysiêcy mieszkañców na dobê w siedem dni (wskaŸnik ten wynosi³ tyle 4 paŸdziernika) do 75,74 obecnie.

W ci¹gu 14 dni w Czechach - wed³ug danych Europejskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób - wykryto na 100 tysiêcy mieszkañców ponad 800 zaka¿eñ koronawirusem. W ¿adnym innym kraju UE i EOG wskaŸnik ten nie jest tak wysoki.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry