Poland

Czechy: Maska z filtrem lub dwie maski w sklepie

Badanie na COVID w Czechach

AFP

Czeski rz¹d zakazuje mieszkañcom kraju podró¿owania do krajów, w których wystêpuje wiele zaka¿eñ bardziej zakaŸnymi wariantami koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto w³adze Czech zaostrzy³y przepisy dotycz¹ce zas³aniania nosa i ust.

Od pi¹tku Czesi nie bêd¹ mogli wyje¿d¿aæ do 11 pañstw, w których szerz¹ siê bardziej zakaŸne warianty koronawirusa.

Rz¹d Andreja Babisza przygotowuje te¿ nowe przepisy, które maj¹ obejmowaæ m.in. ograniczenie swobody poruszania siê.

W œrodê w Czechach wykryto 13 657 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2.

W licz¹cych 10,7 mln mieszkañców Czechach zaka¿enie wykryto ju¿ u niemal 1,2 mln osób, zmar³o 19 835 chorych na COVID-19.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR