Poland

Czarny rynek szczepionek: UE dostała ofertę na milion dawek

Szczepionka AstraZenecka

AFP

Jak informuje dziennik "Bild", niemieccy poœrednicy oferowali pañstwom Unii Europejskiej sprzeda¿ 100 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Sprzeda¿ mia³aby siê odbyæ na czarnym rynku. Niemiecki rz¹d potwierdza otrzymanie takiej oferty, ale jak dodaje - nie skorzysta³ z niej.

Niemiecki dziennik cytuje e-maila jakiego dosta³y unijne rz¹dy. "Bild" pisze, ¿e "biznesmeni" mieli przyjmowaæ zamówienia powy¿ej 1 mln dawek i oczekiwaæ pisemnego potwierdzenia zamówienia oraz bankowych gwarancji. Zapewniali te¿ o mo¿liwoœci sprawdzenia autentycznoœci preparatu i gwarancji dostawy do koñca marca.

Cena za dawkê to 10 dolarów, czyli oko³o cztery razy wy¿sza od tej, za któr¹ szczepionki AstraZeneca, kupi³a Unia Europejska - informuje Onet.

Rzecznik prasowy niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna potwierdzi³, ¿e resort otrzymywa³ podobne oferty "mniej lub bardziej powa¿ne", jednak nie skorzysta³ z ¿adnej z nich.

Football news:

Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues