Poland

Coraz więcej kierowców bez OC. Co za to grozi?

Adobe Stock

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zidentyfikowa w 2019 r. ok. 127 tys. wacicieli pojazdw, ktrzy nie posiadali obowizkowej polisy OC.

Z zeszorocznego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynikao, e po polskich drogach jedzi blisko 100 tys. samochodw bez wanej polisy OC. To nawet 0,5 proc. pojazdw, ktre mog bra udzia w ruchu. Z opublikowanego we wtorek sprawozdania rocznego UFG za 2019 r. wynika, e zidentyfikowa on w tym czasie ok. 127 tys. posiadaczy pojazdw mechanicznych, ktrzy nie posiadali obowizkowego ubezpieczenia OC.

Czytaj take: 5200 z kary za brak wanego OC

Fundusz twierdzi, e identyfikacja takiej liczby posiadaczy pojazdw mechanicznych bez polisy OC moliwa bya nie tylko dziki sprawnej wsppracy z policj i Inspekcj Transportu Drogowego, ale przede wszystkim dziki staemu rozwijaniu przeze wasnych narzdzi kontroli. Zestawiajc i analizujc dane z Centralnej Ewidencji Pojazdw i Kierowcw i administrowanej przez siebie oglnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, UFG jest w stanie coraz lepiej identyfikowa brak obowizkowej ochrony ubezpieczeniowej. W 2019 r. niemal 80 proc. wszystkich wezwa skierowanych do posiadaczy pojazdw w tej sprawie Fundusz wystawi na podstawie wasnych ustale.

Czytaj take: Koronawirus nie wpyn na ceny OC

Identyfikujc brak ochrony w przypadku okrelonego uytkownika i pojazdu, UFG dba nie tylko o interes osobisty i majtkowy pozostaych uytkownikw drg, ale rwnie o interes ekonomiczny tego, kto nie wykupi na czas ubezpieczenia OC mwi Damian Ziber, rzecznik prasowy Funduszu. Zestawmy ze sob rzekom oszczdno na kupnie polisy z perspektyw osobistej odpowiedzialnoci majtkowej za szkody wyrzdzone przez nieubezpieczony pojazd i roszczeniami opiewajcymi na dziesitki czy setki tysicy zotych. Z tego punktu widzenia do niska przecitna warto samochodu, argument czsto podnoszony przez niewiadomych osobistego zagroenia posiadaczy, nie wytrzymuje konfrontacji z pniejsz odpowiedzialnoci i wysokoci wyrzdzonych szkd tumaczy.

Ze sprawozdania rocznego UFG za 2019 r. wynika, e jego czne przychody wyniosy ponad 569 mln z, o blisko 23 proc. wicej ni rok wczeniej. Ze skadek towarzystw ubezpieczeniowych firm oferujcych obowizkowe polisy OC (komunikacyjne i rolne) do Funduszu trafio ponad 195 mln z, nieco mniej ni rok wczeniej. Pozostae przychody w wysokoci ponad 373 mln z pochodziy przede wszystkim z opat karnych za brak polis OC oraz z regresw od nieubezpieczonych sprawcw wypadkw. Z zebranych pienidzy UFG wypaci w zeszym roku ponad 94 mln z wiadcze z tytuu szkd spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawcw wypadkw drogowych, a take wiadcze z tytuu upadoci firm ubezpieczeniowych.

Od jazdy bez OC czci kierowcw nie odstrasza nawet kara za jego brak, ktra ronie z roku na rok. Jej wysoko powizana jest z pac minimaln. Ta w 2020 r. wzrosa rekordowo do 2600 z z 2250 z rok wczeniej. Oznacza to, e maksymalna kara dla wacicieli samochodw osobowych za brak wanej polisy OC siga teraz 5200 z. To o 700 z wicej ni rok wczeniej i o 1400 z wicej ni pi lat temu.

Football news:

Manchester City remain Interested in Coulibaly and Pau Torres, despite ake's transfer from Bournemouth
Up to 10 players will leave Chelsea this summer. Among them are Kante, Kepa and Marcos Alonso
Sancho has agreed a 5-year contract with Manchester United. The clubs are at an advanced stage of negotiations
Willian is in talks with Arsenal. He refused to sign a 2-year contract with Chelsea
Antonio Conte, Denying what was asked of the players See about the future of Surrey. I have a contract with Inter for 3 years
Lampard wants Chelsea to buy Chilwell, a new goalkeeper and at least one Central defender
Barcelona wants to increase Fati's compensation to 400 million euros