Poland

Commerzbank: spór o nowego szefa rady nadzorczej

Bloomberg

Cerberus, czoowy akcjonariusz niemieckiej grupy, ma kolejne wtpliwoci. Teraz sprzeciwia si faworytowi do objcia stanowiska przewodniczcego rady nadzorczej Commerzbanku.

W licie amerykaski fundusz private-equity zaznacza, e nowy szef rady nadzorczej musi zainicjowa i wspiera niezbdn i daleko idc restrukturyzacj" tego drugiego co do wielkoci banku w Niemczech. Mamy powane wtpliwoci czy Hans-Joerg Vetter jest waciw osob na to stanowiska i czy ma odpowiednie dowiadczenie" informuje Reuters, ktry dotar do listu. Commerzbank, ktrego rada nadzorcza ma si dzisiaj zebra, aby przedyskutowa kandydatury na nowego przewodniczcego nadzoru, nie komentuje tej sprawy. Vetter, byy szef Landesbank LBBW, by wczeniej wymieniany w mediach jako kandydat na nastpc Stefana Schmittmanna, dotychczasowego szefa rady nadzorczej, ktry zoy rezygnacj razem z prezesem Martinem Zielkem.

Cerberus twierdzi, e zidentyfikowa dwch innych kandydatw na szefa rady nadzorczej, majcych kwalifikacje niezbdne do objcia stanowiska i prawdopodobnie cieszcych si zaufaniem wszystkich kluczowych interesariuszy (...). Bdzie nam niezmiernie mio, gdybymy mogli jak najszybciej przedstawi je komitetowi ds. nominacji i caej radzie nadzorczej" pisze Cerberus w licie.

Po rezygnacji Schmittmanna i Zielkego Commerzbank znajduje si w kryzysie zarzdczym. Po krytyce inwestorw Zielke przyzna, e podjte jesieni ubiegego roku rodki nie byy na tyle decydujce, aby przy niskich stopach procentowych Commerzbank by bardziej rentowny. Wedug medialnych doniesie planowane jest znaczne ograniczenie zwolnie i zamkni oddziaw. Jednym z gwnych przeciwnikw prezesa jest Ceberus, ktry krytyk zarzdu i rady nadzorczej przyczyni si do rezygnacji obu menederw. Amerykaska instytucja chciaaby obsadzi swoimi przedstawicielami dwa stanowiska w 20-osobowym komitecie kontrolnym. Razem z pastwem niemieckim, majcym prawie 16-proc. akcji Commerzbanku, Cerberus musi zmierzy si z silnym przeciwnikiem, czyli zwizkami zawodowymi, ktre sprzeciwiaj si redukcji zatrudnienia iznaczco przyczyniy si do fiaska analizowanej rok temu fuzji z Deutsche Bankiem.

Football news:

Mourinho about alli: I would have understood if I didn't have enough motivation, but it turned out exactly the opposite. Respect him
Ashraf Hakimi: Inter will compete for the scudetto, we have a great team
Rui Costa: Ronaldo will be discussed in 300 years
Everton offered 20+6 million pounds for Norwich defender Godfrey
Olas about AUAR: Three major clubs are Interested. Talks are difficult
Goretzka due to back problems will miss the match with Borussia in the German super Cup
Zinchenko will miss at least three weeks due to injury