Poland

Co szkodzi dzieciom? Klimat, złe odżywianie, papierosy

Raport ONZ alarmuje: jest bezporednie zagroenie dla zdrowia przyszych generacji. Pierwszoplanowym problemem jest zanieczyszczenie powietrza i ocieplenie klimatyczne.

Autorzy raportu ONZ, opublikowanego wanie w brytyjskim pimie medycznym The Lancet, twierdz, e cho przez ostatnie 20 lat oglny stan zdrowia dzieci ulega poprawie, to dzi sytuacja sizmienia, na gorsze. Zmiany klimatu, mieciowe jedzenie, dziaania marketingowe producentw papierosw to gwne czynniki, ktre bezporednio zagraaj zdrowiu dzieci, a aden kraj nie czyni wystarczajco wiele, by chroni swoich modych mieszkacw.

Zesp 40 midzynarodowych, niezalenych ekspertw zajmujcych si zdrowiem dzieci, powoany przez wiatow Organizacj Zdrowia i Unicef opracowa nowy wskanik, mierzcy zdolno dzieci do rozwijania si. Stworzono go z wykorzystaniem danych ze 180 krajw wiata, a dotyczcych umieralnoci, stanu zdrowia, ywienia i edukacji.

Zaskoczenia nie byo: prym wiod kraje bogate, z Norwegi, KorePoudniow, Holandii Francj na pierwszych miejscach. Na dole rankingu znalazy si pastwa Afryki Subsaharyjskiej: Republika rodkowoafrykaska, Czad, Somalia i Niger.

Autorzy raportu wzili pod uwag czynniki zrwnowaonego rozwoju (np. ewolucja emisji CO2 czy nierwnoci w zakresie dochodw) i podkrelaj, e cho wiele pastw o wysokim PKB ma bardzo dobre wyniki indeksu rozwojowego, to znajdujsibardzo nisko w klasyfikacji, jeli chodzi o wkad w zrwnowaony rozwj ekologiczny. Jeli chodzi o kraje najubosze, majone najniszy poziom emisji gazw cieplarnianych, ale s naraone na najpowaniejsze skutki gwatownych zmian klimatycznych.

Naukowcy uznali, e tylko dziewi pastw jest obecnie w stanie jednoczenie osiga cele redukcji emisjiCO2 (wyznaczone na rok 2030) i jednoczenie mieci si w 70-tce najlepszych wynikw w zakresie rozwoju dzieci to: Albania, Armenia, Grenada, Jordania, Modawia, Sri Lanka, Tunezja, Urugwaj i Wietnam.

Pastwa musz powanie przemyle swoje podejcie do zdrowia dzieci i modziey, wziwszy pod uwag nie tylko ich obecny stan, ale take ochron wiata, ktry po nas odziedzicz powiedziaa bya premier Nowej Zelandii Helen Clark, ktra bywspprzewodniczc komisji ekspertw zwoanych przez WHO i Unicef.

Wrd zagroe dla zdrowia przyszych pokole, autorzy raportu kad nacisk na poziom zanieczyszczenia powietrza i i nasilenie si zagroeklimatycznych.

Jeli globalne ocieplenie przekroczy 4 C do roku 2100 r., jak wskazuj obecne prognozy, bdzie to miao powane konsekwencje dla zdrowia dzieci: wzronie poziom wd oceanw, bd nadchodziy nieustajce fale upaw i rozprzestrzeniay si choroby takie, jak denga czy malaria. Problemem bdzie take niedoywienie napisali eksperci w raporcie.

Potpili take ostro szkodliwe dla zdrowia dzieci praktyki biznesowe, polegajce na wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu ywnoci ultraprzetworzonej, sodkich napojw, alkoholu, papierosw elektronicznych i produktw tytoniowych.

Liczne badania wskazuj, e autoregulacja przemysu nie dziaa, podkreli Anthony Costello, lekarz pediatra i byy dyrektor brytyjskiego Institute for Global Health. Odnissi przy tym midzy innymi do tego, e dzieci s naraone na reklamy alkoholu podczas rozrywek sportowych, oraz zwrci uwag na eksplozj otyoci wrd dzieci i nastolatkw, ktra zwikszya si jedenastokrotnie w latach 1975 - 2016.

Football news:

Bale and Mariano Diaz missed real's two-way game as a precaution. The Welshman is overworked
Ex-coach of the Kazanka river Klyuyev can lead Dinamo St. Petersburg
Barca defender Miranda is of Interest to Borussia Gladbach, Juventus, Betis, Porto and PSV
Tataev was our best player in both games. The coach of mladá Boleslav on the own goals of Alexis
Gianni Infantino: I have Heard Interesting proposals about the salary ceiling, limiting the amount of transactions, creating a reserve Fund
Herta Darida's midfielder ran 14.65 km in the game against Borussia Dortmund. This is a Bundesliga record
Neuer on the action black Lives matter: We are tolerant, open to the world and there should be no barriers to this