Poland

Citigroup ujawnia potężną lukę płacową. I chce ją zlikwidować

Bloomberg

Kobiety zarabiaj mniej, bo zajmuj gorsze stanowiska. Bank chce rozwiza ten problem.

Rnice w pacach na niekorzy kobiet s powanym problemem na caym wiecie. Kobiety za tak sam prac zazwyczaj dostaj mniej pienidzy ni mczyni, niezalenie od zawodu. Dla wielkich korporacji to czsto wstydliwa sprawa, o ktrej wol gono nie mwi, w zamian chwalc si liczb kobiet na stanowiskach kierowniczych czy dbaniem o ciek awansu dla kobiet. Tymczasem jeden z najwikszych bankw na Wall Street, Citigroup, zamiast ukrywa spraw, przyzna si otwarcie do odkrycia potnej luki pacowej okazao si, e w Citi kobiety w 2019 zarabiay o 27 proc. mniej ni mczyni. Mowa, oczywicie, o porwnaniu rednich wynagrodze.

W porwnaniu do 2018 roku wida pewn popraw, bo luka zostaa w 2019 roku zredukowana o 2 punkty procentowe. Natomiast gdy uwzgldni si kwestie zwizane ze staem pracy, stanowiskiem itp. to wedug banku kobiety zarabiaj ju tylko o 1 proc. mniej ni mczyni. Co oznacza, e to mczyni zajmuj lepiej patne stanowiska, a te sabiej opacane s cedowane na kobiety. W swoim pocie na blogu Citigroup wprost odniosa si do tego problemu, odnoszcego si zreszt nie tylko do pci, ale take do mniejszoci.

Czytaj take: UE chce decydowa o pacach minimalnych

- Wskazuje to na potrzeb zwikszenia reprezentacji kobiet i mniejszoci na wysokopatnych stanowiskach stwierdza Citigroup.

W przypadku mniejszoci problem luki pacowej jest mniejszy. Wynosi ona tu zaledwie 6 procent. Bank postrzega to jednak jako problem i chce go rozwiza.

Tym, co bank mg zrobi od razu bya jednorazowa kompensata, wypacana przy okazji rocznego przegldu wynagrodze. Natomiast systemowym rozwizaniem ma by zwikszenie udziau kobiet (i mniejszoci) na wysokopatnych stanowiskach. W 2021 Citigroup chce, by kobiety zajmoway 40 procent stanowisk menederskich, a przedstawiciele mniejszoci 8 procent.

Jak zauwaa serwis CNBC, Citigroup byo pierwszym bankiem, ktry w 2018 dobrowolnie ujawni swoj globaln luk pacow. Elementem przymusu byo tu wejcie w ycie w Wielkiej Brytanii przepisu nakazujcego ujawnianie tych rnic firmom dziaajcym w obrbie Zjednoczonego Krlestwa.