Poland

Cięcie stóp zaszkodzi bankom, nie wesprze akcji kredytowej

shutterstock

Due i szybkie cicie stp podkopie sytuacj bankw, co w poczeniu z rosncym ryzykiem kredytowym i nadal obowizujcym podatkiem bankowym nie wspomoe akcji kredytowej.

Rada Polityki Pieninej w poowie marca i teraz zdecydowaa o obnieniu stopy referencyjnej po 50 pkt baz., do rekordowo niskich 50 pkt baz.

Cicia stp procentowych nie wykluczalimy w naszym scenariuszu, jednak nieco pniej, aby RPP moga dokadniej oceni skal skutkw ekonomicznych i dostosowa narzdzia. Tak szybkie i radykalne cicie stp moe bowiem nie wesprze celu, jakim jest pobudzenie akcji kredytowej, gdy pogorszenie kondycji sektora bankowego podkopie jego moliwoci do kreacji kredytu. Sam prezes Glapiski na konferencji mwi, e celem obniki byo wsparcie rynku dugu i zdjcie presji na wzrost rentownoci obligacji mwi Grzegorz Maliszewski, gwny ekonomista Banku Millennium.

Problem w tym, e mocniej ni zwykle spadnie dochodowo bankw. Cicie o kolejne 50 pkt baz. to zupenie inna rzeczywisto, bdzie mie okoo dwukrotnie wikszy negatywny wpyw na wynik odsetkowy sektora ni inne obniki o 50 pkt baz. Wikszo bankw ju wczeniej miaa cakowity koszt finansowania niszy ni 100 pkt baz., wic cakowicie cicia stp o cznie 100 pkt baz., po decyzjach z marca i kwietnia, nie da si zneutralizowa spadkiem kosztw finansowania, bo trzeba by zej poniej zera mwi Andrzej Powiera, analityk DM Citi Handlowego.

Jednak sytuacja jest jeszcze gorsza, bo zwyke produkty depozytowe" (nieobjte promocjami) w najwikszych bankach byy oprocentowane rednio na zaledwie 4050 pkt baz. Wic o ile pierwsz obnik o 50 pkt baz. banki jeszcze mogy w duym stopniu potencjalnie neutralizowa ciciem kosztw finansowania depozytami, to drug musz ju wzi na siebie. Liczc z grubsza, oba cicia stp mog obniy zysk netto sektora o jedn trzeci w porwnaniu z 2019 r. szacuje Powiera. Sektor mia w 2019 r. 14 mld z zysku netto.

W szczeglnie trudnej sytuacji mog by mae banki spdzielcze, ktrych pozycja kapitaowa jest sabsza. Z tego punktu widzenia efektywno obniek stp procentowych moe by mniejsza ocenia Maliszewski. Banki spdzielcze nie tylko s bardziej uzalenione od wyniku odsetkowego ni komercyjne (ma wikszy udzia w ich przychodach), ale te maj zwykle wysze koszty ryzyka przy jednoczenie niszym pokryciu rezerwami oraz gorsz pozycj kapitaow i pynnociow.

Dostpno kredytu moe si nie zwikszy, bo ubytek dochodw, a te wzrost rezerw na ryzyko kredytowe, przy utrzymaniu podatku bankowego, jeli nie zostanie zmodyfikowany, mog nie motywowa do zwikszania akcji kredytowej. Przykadowo, rodki uwolnione z rezerwy obowizkowej prawdopodobnie w duym zakresie trafi na rynek dugu. By moe rzd i bank centralny maj tego wiadomo, bo przedstawione w rod rozwizania proponuj finansowanie firm de facto z pominiciem duej czci sektora bankowego: obligacje wyemitowane przez PFR ostatecznie trafi do NBP, szczeglnie e na chwil obecn objte s podatkiem bankowym mwi Maliszewski.

Banki na kredytach dla firm prawie nie zarabiaj na odsetkach, a mocno ronie przecie teraz ryzyko kredytowe. To moe zniechca banki do kredytowania firm. Z drugiej strony pomocne mog okaza si gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wczeniej ekonomici PKO BP zwracali uwag, e tnc stopy, RPP powinna bra pod uwag sytuacj mniejszych bankw. Zaznaczali, e kluczowa teraz jest poprawa pynnoci firm. Wakacje kredytowe powoduj, e cicie stp na razie nie bdzie miao znaczenia dla tych kredytobiorcw, ktrzy nie bd musieli paci obok czci kapitaowej take odsetkowej. Gospodarce atwiej bdzie ody po epidemii, jeli banki zachowaj stabilno, majc moliwoci i ch do finansowania firm.

Football news:

Chelsea has a verbal agreement with Werner. The documents are almost ready
Bonucci on the move to Milan: It wasn't useless. I have become a better person
LeBron, Liverpool and Barcelona support the protests in the US. It is (almost) impossible to understand why, but let's try
Handshakes are now banned, but where did they come from and when did they come to football? By the way, they were banned even in the 20s after the Spanish
Agent about the possible departure of Saul from Atletico: He is already at a very big club
Menezes is close to moving to Regina. The club can enter Serie B
Balotelli refused to terminate his contract with Brescia. The club notified him of his dismissal