Poland

Chiny oskarżają USA o "prężenie muskułów" na morzu

USS Theodore Roosevelt

United States NavyU.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Kaylianna Genier, Public domain, via Wikimedia Commons

Chiñski MSZ oœwiadczy³ w poniedzia³ek, ze USA czêsto "pr꿹 musku³y" wysy³aj¹c swoje okrêty na wody Morza Po³udniowochiñskiego co "nie jest dobre dla pokoju".

- USA czêsto wysy³aj¹ samoloty i okrêty na wody Morza Po³udniowochiñskiego, by prê¿yæ musku³y - stwierdzi³ rzecznik chiñskiego MSZ, Zhao Lijian.

- To nie przyczynia siê do pokoju i stabilnoœci w regionie - doda³.

Chiny regularnie protestuj¹ przeciwko zbli¿aniu siê okrêtów USA do wysp na Morzu Po³udniowochiñskim, które s¹ przedmiotem sporu terytorialnego miêdzy Pekinem a kilkoma innymi pañstwami Azji Po³udniowo-Wschodniej.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7